giao kết hợp đồng

Bài tư vấn về chủ đề giao kết hợp đồng

Giao kết hợp đồng là gì? Nguyên tắc, hình thức giao kết hợp đồng?

Giao kết hợp đồng là gì? Nguyên tắc, hình thức giao kết hợp đồng?
Giao kết hợp đồng dân sự là việc các bên bày tỏ ý chí với nhau theo nguyên tắc và trình tự nhất định để qua đó xác lập với nhau các quyền, nghĩa vụ dân sự. Bản chất của giao kết hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận , trong đó, các bên thực hiện sự bày tỏ và thống nhất ý chí nhằm hướng tới những lợi ích nhất định.

Đề nghị giao kết hợp đồng là gì ? Chấp thuận đề nghị giao kết hợp đồng là gì ?

Đề nghị giao kết hợp đồng là gì ? Chấp thuận đề nghị giao kết hợp đồng là gì ?
Thưa luật sư, theo tôi biết trong giao dịch mua bán của tôi với đối tác không bắt buộc phải lập thành văn bản mà có thể bằng lời nói, vậy luật sư cho tôi biết nếu tôi đưa ra lời đề nghị giao kết hợp đồng và bên kia chấp thuận thì như vậy hợp đồng đã được xác lập và có giá trị chưa? cám ơn luật sư.

Giao kết hợp đồng qua fax có giá trị thực hiện không ?

Giao kết hợp đồng qua fax có giá trị thực hiện không ?
Việc các bên là những đối tác thường xuyên của nhau nên thường tối giản quy trình thương thảo và thực hiện hợp đồng điều này tồn tại nhiều rủi ro pháp lý nếu phát sinh các tranh chấp. Luật Minh Khuê giải đáp một vướng mắc cụ thể về giao dịch hợp đồng qua bản Fax, cụ thể:

Tổng đại lý là gì ? Quy định về giao kết hợp đồng đại lý theo Luật Thương mại ?

Tổng đại lý là gì ? Quy định về giao kết hợp đồng đại lý theo Luật Thương mại ?
Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao. Trong các hình thức đại lý thương mại không thể không nhắc đến hình thức tổng đại lý. Bài viết xoay quanh vấn đề về hình thức tổng đại lý theo Luật Thương mại hiện hành.

Một số những rủi ro thường gặp trong giao kết hợp đồng điện tử ?

Một số những rủi ro thường gặp trong giao kết hợp đồng điện tử ?
Trong giao kết hợp đồng điện tử, rủi ro là những biến cố không lường trước gây thiêt hại hoặc làm cản trở các chủ thể trong hoạt động tham gia giao kết hợp đồng. Nguyên nhân của những hạn chế tiềm ẩn trong chính môi trường và phương tiện giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử...

Đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm nào?

Đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm nào?
Nhiều người thắc mắc khi không thỏa thuận thời điểm có hiệu lực hợp đồng thì hợp đồng có hiệu lực khi nào, không cần thỏa thuận thời điểm có hiệu lực của hợp đồng được không và cách để xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng như thế nào?

Địa điểm, thời điểm giao kết hợp đồng dân sự

Địa điểm, thời điểm giao kết hợp đồng dân sự
Xác định địa điểm, thời điểm giao kết hợp đồng có ý nghĩa quan trọng. Địa điểm giao kết hợp đồng do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng

Quy định về việc giao kết hợp đồng theo bộ luật dân sự

Quy định về việc giao kết hợp đồng theo bộ luật dân sự
Giao kết hợp đồng được bắt đầu bằng việc một bên đề nghị với bên kia giao kết hợp đồng và đồng thời thường kèm theo ngay nội dung chủ yếu của hợp đồng và thời hạn trả lời. Trong trường hợp đó, người đề nghị không được thay đổi.

Cách bảo vệ quyền lợi khi giao kết hợp đồng bằng miệng

Cách bảo vệ quyền lợi khi giao kết hợp đồng bằng miệng
Giao kết hợp đồng bằng miệng là một trong những phương thức mà pháp luật cho phép các bên thực hiện các giao dịch dân sự trừ những trường hợp bắt buộc phải giao kết hợp đồng bằng văn bản. Việc giao kết hợp đồng bằng miệng cũng xảy ra một số rủi ro, vậy làm thế nào để bảo vệ quyền lợi khi giao kết hợp đồng bằng miệng?

Im lặng có mặc nhiên là chấp nhận giao kết hợp đồng hay không?

Im lặng có mặc nhiên là chấp nhận giao kết hợp đồng hay không?
Giao kết hợp đồng là Các bên bày tỏ với nhau ý chí về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng trên cơ sở tuân theo nguyên tắc do pháp luật quy định. Vậy khi im lặng có mặc nhiên là chấp nhận giao kết hợp đồng hay không?
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng