Luật sư tư vấn về chủ đề "giao kết hợp đồng"

giao kết hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giao kết hợp đồng.

Khái niệm giao kết hợp đồng, nguyên tắc giao kết hợp đồng ?

Khái niệm giao kết hợp đồng, nguyên tắc giao kết hợp đồng ?
Giao kết hợp đồng dân sự là việc các bên bày tỏ ý chí với nhau theo nguyên tắc và trình tự nhất định để qua đó xác lập với nhau các quyền, nghĩa vụ dân sự. Bản chất của giao kết hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận , trong đó, các bên thực hiện sự bày tỏ và thống nhất ý chí nhằm hướng tới những lợi ích nhất định.

Cách phân loại hợp đồng và nguyên tắc khi giao kết hợp đồng ?

Cách phân loại hợp đồng và nguyên tắc khi giao kết hợp đồng ?
Để tồn tại và phát triển, cá nhân hay tổ chức đều phải tham gia vào nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau, trong đó việc các bên thiết lập với nhau những quan hệ để qua đó chuyển giao cho nhau các lợi ích vật chất nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng, đóng vai trò quan trọng và là tất yếu đối với đời sống xã hội.

Phân tích yếu tố chủ thể (các bên) khi giao kết hợp đồng lao động ?

Phân tích yếu tố chủ thể (các bên) khi giao kết hợp đồng lao động ?
Hợp đồng lao động được hình thành trên cơ sở sự thoả thuận giữa người lao động (NLĐ) và nguời sử dụng lao động về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động. Bài viết phân tích yếu tố chủ thể (người lao động và người sử dụng lao động) khi ký kết hợp đồng lao động, cụ thể:

Đề nghị giao kết hợp đồng là gì ? Chấp thuận đề nghị giao kết hợp đồng là gì ?

Đề nghị giao kết hợp đồng là gì ? Chấp thuận đề nghị giao kết hợp đồng là gì ?
Thưa luật sư, theo tôi biết trong giao dịch mua bán của tôi với đối tác không bắt buộc phải lập thành văn bản mà có thể bằng lời nói, vậy luật sư cho tôi biết nếu tôi đưa ra lời đề nghị giao kết hợp đồng và bên kia chấp thuận thì như vậy hợp đồng đã được xác lập và có giá trị chưa? cám ơn luật sư.

Giao kết hợp đồng qua fax có giá trị thực hiện không ?

Giao kết hợp đồng qua fax có giá trị thực hiện không ?
Việc các bên là những đối tác thường xuyên của nhau nên thường tối giản quy trình thương thảo và thực hiện hợp đồng điều này tồn tại nhiều rủi ro pháp lý nếu phát sinh các tranh chấp. Luật Minh Khuê giải đáp một vướng mắc cụ thể về giao dịch hợp đồng qua bản Fax, cụ thể:

Phân tích các nguyên tắc khi giao kết hợp đồng lao động ?

Phân tích các nguyên tắc khi giao kết hợp đồng lao động ?
Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là những nguyên lí, tư tưởng chỉ đạo quán triệt và xuyên suốt trong quá trình giao kết hợp đồng lao động. Bài viết phân tích, làm sáng tỏ một số nguyên tắc cơ bản khi ký kết hợp đồng lao động theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay:

Một số những rủi ro thường gặp trong giao kết hợp đồng điện tử ?

Một số những rủi ro thường gặp trong giao kết hợp đồng điện tử ?
Trong giao kết hợp đồng điện tử, rủi ro là những biến cố không lường trước gây thiêt hại hoặc làm cản trở các chủ thể trong hoạt động tham gia giao kết hợp đồng. Nguyên nhân của những hạn chế tiềm ẩn trong chính môi trường và phương tiện giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử...

Những điều cần biết khi giao kết hợp đồng dân sự ?

Những điều cần biết khi giao kết hợp đồng dân sự ?
Thưa luật sư, xin hãy: Phân tích năng lực giao kết ? Sự ưng thuận của bên giao kết ? Trình bày diễn đạt và trao đổi ý chí một cách gián tiếp: đại diện ? Nêu những điều cần biết khi giao kết hợp đồng dân sự ? Xin cám ơn luật sư !

Tổng đại lý là gì ? Quy định về giao kết hợp đồng đại lý theo Luật Thương mại ?

Tổng đại lý là gì ? Quy định về giao kết hợp đồng đại lý theo Luật Thương mại ?
Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao. Trong các hình thức đại lý thương mại không thể không nhắc đến hình thức tổng đại lý. Bài viết xoay quanh vấn đề về hình thức tổng đại lý theo Luật Thương mại hiện hành.

Bình luận quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

Bình luận quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động
Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là quan điểm, tư tưởng pháp lý chi phối quá trình giao kết hợp đồng lao động. Với tư cách là một quan hệ khế ước, quá trình giao kết hợp đồng lao động phải tuân thủ các nguyên tắc giao kết hợp đồng, đồng thời đảm bảo các nguyên tắc đặc thù của hợp đồng lao động