1. Người nào không phải là người thứ ba bị thiệt hại về sức khỏe do xe cơ giới gây ra đối với bảo hiểm xe?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 67/2023/NĐ-CP thì người thứ bao được xác định cụ thể như sau:

- Đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: Người thứ ba là người bị ảnh hưởng bởi thất thoát về sức khỏe, tính mạng và tài sản, do thương tích hoặc hỏng hóc gây ra bởi xe cơ giới. Tuy nhiên, việc xác định người thứ ba không áp dụng cho những người sau: người đang điều khiển xe, người đang ngồi trên xe hoặc các hành khách trên xe cụ thể đó. Thêm vào đó, chủ sở hữu của chiếc xe sẽ không được coi là người thứ ba, ngoại trừ trường hợp khi chủ sở hữu đã chuyển quyền sở hữu, cho phép tổ chức hoặc cá nhân khác sử dụng xe cơ giới đó.

- Trong lĩnh vực bảo hiểm bắt buộc cho hoạt động đầu tư xây dựng: Người thứ ba ở đây đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bị tổn thất về sức khỏe, tính mạng, tài sản hoặc các quyền và lợi ích hợp pháp khác do các hoạt động liên quan đến khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng và thi công xây dựng gây ra. Điều này, tuy nhiên, không bao gồm các doanh nghiệp bảo hiểm, người mua bảo hiểm hoặc những công nhân tham gia trực tiếp vào quá trình thi công tại công trường.

Trong lĩnh vực bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới, khái niệm "người thứ ba" ám chỉ đến một đối tượng đặc biệt - đó là cá nhân hoặc tổ chức mà đã phải chịu tổn thất về sức khỏe, tính mạng và tài sản do các vụ tai nạn giao thông gây ra bởi xe cơ giới. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt khi người thứ ba không áp dụng, bao gồm:

- Người đang đứng trên bàn lái, tức là người đang điều khiển chiếc xe cơ giới, và cũng bao gồm những hành khách đang có mặt trên chính chiếc xe đó. Lý do cho điều này là họ thường được bảo vệ bởi các hợp đồng bảo hiểm riêng, được mua bởi người điều khiển xe hoặc chủ sở hữu xe.

- Chủ sở hữu của chiếc xe cơ giới không bị xem xét như người thứ ba, trừ trường hợp chủ sở hữu đã giao quyền sở hữu và quyền sử dụng chiếc xe cơ giới đó cho một tổ chức hoặc cá nhân khác. Trong tình huống này, người thứ ba có thể trở thành bên chịu tổn thất do xe cơ giới. Điều này đặt ra một khía cạnh quan trọng trong việc xác định người thứ ba trong trường hợp bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông qua định nghĩa này, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đảm bảo sự bảo vệ và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi các sự cố không may xảy ra trong giao thông đường bộ.

2. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Tại Điều 9 Nghị định 67/2023/NĐ-CP thì thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là một phần quan trọng của quá trình bảo vệ giao thông và người tham gia giao thông. Điều quy định này thiết lập một thời gian tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm. Tuy nhiên, ngoại trừ những trường hợp sau đây:

- Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập hoặc tái xuất vào lãnh thổ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với mục đích tham gia giao thông trong thời hạn thấp hơn 1 năm. Điều này đề cập đến việc các phương tiện nước ngoài, sau khi tạm nhập hoặc tái xuất vào Việt Nam, sẽ phải mua bảo hiểm trong thời gian ngắn hơn để đảm bảo tuân thủ quy định giao thông.

- Xe cơ giới có niên hạn sử dụng thấp hơn 1 năm theo quy định của pháp luật. Điều này ám chỉ rằng các xe cơ giới mới hoặc đã qua sử dụng trong thời gian ngắn không yêu cầu mua bảo hiểm dài hạn, và thời hạn bảo hiểm sẽ dựa vào niên hạn sử dụng của xe.

- Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Điều này có nghĩa rằng các phương tiện được đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công an, và sử dụng trong khoảng thời gian ngắn không phải tuân theo quy định về thời hạn bảo hiểm dài hạn. Điều này giúp linh hoạt trong việc quản lý bảo hiểm cho các phương tiện có đăng ký tạm thời.

Những quy định này giúp đảm bảo tính linh hoạt và sự công bằng trong việc áp dụng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đồng thời đảm bảo an toàn và quyền lợi của những người tham gia giao thông.

3. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 

Hồ sơ bồi thường trong trường hợp bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới là một tập hợp quan trọng của các tài liệu và thông tin cần thiết để xác định và thực hiện quy trình bồi thường. Hồ sơ bao gồm những phần sau:

- Văn bản yêu cầu bồi thường: Đây là tài liệu điều hành quan trọng của quá trình bồi thường. Nó bao gồm thông tin chi tiết về nguyên nhân và phạm vi thiệt hại. Văn bản yêu cầu bồi thường thường là tài liệu chính thức mà bên yêu cầu bồi thường đệ trình để khởi đầu quy trình bồi thường. Nó ghi rõ các yêu cầu, điều kiện, và quy định liên quan đến việc bồi thường và thường là nơi bắt đầu cho sự giải quyết các tranh chấp.

- Tài liệu liên quan đến xe cơ giới và người lái xe: Bao gồm bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được xác nhận bởi doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đối chiếu với bản chính hoặc bản ảnh chụp. Điều này bao gồm thông tin về xe cơ giới và người lái xe, nhằm xác định các chi tiết liên quan đến sự kiện gây thiệt hại.

- Tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe và tính mạng: Bản sao của các tài liệu từ các cơ sở y tế hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính hoặc bản ảnh chụp. Những tài liệu này giúp xác định phạm vi và mức độ thiệt hại về sức khỏe và tính mạng của người tham gia giao thông.

- Tài liệu chứng minh thiệt hại đối với tài sản: Điều này bao gồm các tài liệu liên quan đến việc đánh giá và xác định thiệt hại đối với tài sản. Điều này có thể bao gồm hình ảnh và báo cáo kỹ thuật về tình trạng của tài sản bị thiệt hại. Ngoài ra, các tài liệu chứng minh sự mất mát hoặc hủy hoại tài sản cũng được bao gồm ở đây, giúp xác định giá trị thực sự của thiệt hại.

- Quyết định của Tòa án (nếu có): Trong trường hợp có sự can thiệp của Tòa án, quyết định của họ là một phần quan trọng trong việc xác định trách nhiệm và mức độ bồi thường. Quyết định của Tòa án thường đòi hỏi sự phân tích chi tiết về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan và đưa ra quyết định cuối cùng về việc bồi thường và trách nhiệm. Đây có thể là một trong những tài liệu quyết định trong việc xác định số tiền cần được bồi thường và người chịu trách nhiệm.

-  Bản sao các tài liệu liên quan từ cơ quan Công an: Điều này bao gồm tài liệu từ cơ quan Công an trong các vụ tai nạn gây tử vong đối với người thứ ba và hành khách hoặc trong các trường hợp cần xác minh vụ tai nạn có nguyên nhân do lỗi hoàn toàn của người thứ ba. Các tài liệu này hỗ trợ trong việc xác định trách nhiệm và quyền lợi của những người tham gia giao thông và hành khách.

- Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền: Đây là một tài liệu quan trọng trong quá trình xác định và đánh giá thiệt hại. Biên bản giám định được lập ra bởi doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền. Trong biên bản này, các chi tiết về thiệt hại và tình trạng của phương tiện và tài sản bị ảnh hưởng thường được mô tả một cách chi tiết. Các thông tin trong biên bản giám định đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ bồi thường và sự chấp nhận của doanh nghiệp bảo hiểm về các yêu cầu bồi thường.

Vì nội dung khá dài, khách hàng có thể tham khảo tại: Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Ngoài ra, có thể tham khảo: Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bị xử phạt thế nào. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.