Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hộ tịch 2014 

2. Nội dung tư vấn:

Điều kiện cải chính hộ tịch được quy định trong nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau:

" Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch."

Theo đó chỉ được phép thay đổi các thông tin trong giấy khai sinh trong hai trường hợp sau:

>> Xem thêm:  Thủ tục thay đổi họ của con từ của mẹ sang họ cha ?

- Do sai sót, do lỗi của công chức làm hộ tịch.

- Do sai sót, do lỗi của người yêu cầu đăng ký.

Bên cạnh đó đối với trường hợp thay đổi họ tên thì phải đáp ứng được điều kiện trong bộ luật dân sự 2005 như sau:

" Điều 27. Quyền thay đổi họ, tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

>> Xem thêm:  Thủ tục đổi họ của con thành họ mẹ?

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ."

Ngoài ra thì trong trường hợp mà các thông tin trên giấy khai sinh và các giấy tờ khác có khác nhau, ví dụ như giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú....thì bạn phải làm thủ tục để thay đổi các thông tin trên giấy tờ kia chứ không thay đổi thông tin trên giấy khai sinh, vì giấy khai sinh là giấy tờ gốc theo quy định sau:

" Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh."

Xin luật sư cho được phép hỏi: Tôi đang có giấy tờ là dân tộc Hoa. Ba tôi là người Hoa đã sống tại Việt Nam đời thứ 3, mẹ tôi là người Kinh. Vậy tôi có thể làm thế nào để thay đổi giấy khai sinh, chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân có ghi dân tộc , thành dân tộc Kinh. Tôi năm nay 25 tuổi. Xin cảm ơn!

 Thay đổi dân tộc được quy định trong bộ luật dân sự 2005 như sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn điều kiện và thủ tục cải chính hộ tịch ?

" Điều 28. Quyền xác định dân tộc

1. Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trong trường hợp cha đẻ và mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của người con được xác định là dân tộc của cha đẻ hoặc dân tộc của mẹ đẻ theo tập quán hoặc theo thoả thuận của cha đẻ, mẹ đẻ.

2. Người đã thành niên, cha đẻ và mẹ đẻ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc trong các trường hợp sau đây:

a) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ, nếu cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau;

b) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ trong trường hợp làm con nuôi của người thuộc dân tộc khác mà được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi do không biết cha đẻ, mẹ đẻ là ai.

3. Trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên yêu cầu xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ mười lăm tuổi trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều này thì phải được sự đồng ý của người chưa thành niên đó."

Theo đó bạn có thể làm thủ tục để thay đổi dân tộc từ theo dân tộc của cha sang theo dân tộc của mẹ được, thẩm quyền và thủ tục được quy định trong luật hộ tịch 2014 như sau:

Điều 46. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người nước ngoài có thẩm quyền giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

>> Xem thêm:  Thủ tục thay đổi họ khi mất giấy khai sinh bản gốc ?

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.

Điều 47. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

1. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch được áp dụng theo quy định tại Điều 28 của Luật này.

Trường hợp yêu cầu xác định lại dân tộc thì phải có giấy tờ làm căn cứ chứng minh theo quy định của pháp luật; trình tự được thực hiện theo quy định tại Điều 28 của Luật này.

2. Thủ tục yêu cầu bổ sung thông tin hộ tịch được áp dụng theo quy định tại Điều 29 của Luật này

Theo đó bạn sẽ thực hiện thủ tục này ở ủy ban nhân dân cấp huyện nơi trước đó đã đăng ký khai sinh.

xin chào công ty luật Minh Khuê, mình có 1 bé sinh ngày 15/01/2014 nhằm ngày 15/12/2013 âm lịch, mình đã làm khai sinh cho bé ngày 15/01/2014 rồi, tức theo ngày dương lịch,nhưng giờ mình muốn chỉnh lại 15/12/2013 theo âm lịch có được không?do tính theo khai sinh hiện tại thì đến 2020 bé mới học lớp 1, mà tính theo tuổi ngoài thì bé đã 8 tuổi.mình sợ sau này bé lớn lên biết nhận thức đầy đủ rồi lại mặc cảm với bạn sao học cùng lớp mà bé lại lớn tuổi hơn.vả lại giờ nhin ngoại hình bé cũng khá là lớn người.Rất mong quý luật sư cho mình 1 sự giải đáp, nếu được thì mình phải đi đâu để làm, rồi mình có cần đến bệnh viện nơi sinh bé để sinh lại giấy chứng sinh hay không?Mình trân trọng cảm ơn!

Trường hợp của bạn không phải do nhầm lẫn của bạn khi làm tờ khai đăng ký khai sinh hoặc do nhầm lẫn sai sót của cán bộ hộ tịch thì không thể làm thủ tục thay đổi được.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn luật dân sự.