Luat Minh Khue

Giấy khai sinh

Giấy khai sinh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Giấy khai sinh

Cấp lại Giấy khai sinh?

Cấp lại <strong>Giấy</strong> <strong>khai</strong> <strong>sinh</strong>?
Tôi bị mất Giấy khai sinh bản gốc và bản sao? Làm sao để được cấp lại - Tôi đã liên hệ với cán bộ

Làm giấy khai sinh cho con

Làm <strong>giấy</strong> <strong>khai</strong> <strong>sinh</strong> cho con
thêm một đứa con. Tôi có đi làm giấy khai sinh cho cháu thì cán bộ tư pháp của xã yêu cầu phải có mặt