Luật sư tư vấn:

1. Tiếp nhận xử lý hồ sơ đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

a)     Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận thông tin khai và phản hồi tự động thông báo chấp nhận nội dung khai hải quan trong trường hợp thông tin khai hải quan đầy đủ hoặc yêu cầu người khai hải quan bổ sung hồ sơ trong trường hợp thông tin khai chưa đầy đủ.

Trường hợp người khai không bổ sung hồ sơ, thông tin theo yêu cầu, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý sân bay xử lý theo quy định tại điểm b khoản này;

b)     Chi cục Hải quan quản lý sân bay khai thác thông tin khai hải quan trên cổng thông tin một ị cửa quốc gia, hoặc thông tin từ hồ sơ giấy, các thông tin khác để kiểm tra, tổng hợp, phân tích.

Trường hợp người khai hải quan không bổ sung hồ sơ thông tin đầy đủ theo quy định hoặc có cơ sở xác định trên tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh có hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý sân bay quyết định hình thức, biện pháp giám sát đối với tàu bay, kiểm tra thực tế tàu bay, quyết định mức độ kiểm tra hàng hóa, hành lý hoặc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật;

c)       Trường hợp Cảng vụ hàng không, Tòa án, cơ quan Công an và cơ quan có thẩm quyền khác có văn bản yêu càu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý sân bay phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật;

d)     Thời hạn làm thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cành, nhập cảnh, quá cảnh: không quá 01 giờ kể từ khi người khai hải quan nộp, xuất trình đủ hồ sơ hải quan theo quy định.

 

2. Giám sát hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

a)     Căn cứ thông tin do doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không thông báo theo quy định, cơ • quan hải quan thực hiện giám sát đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trong suốt quá trình tàu bay dừng đồ tại sân bay;

b)     Trong quá trình giám sát, trường hợp xác định có dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, cơ quan hải quan thực hiện các biện pháp kiểm tra, ngăn chặn, tạm giữ theo quy định của pháp luật.

3.     Tổng cục Hải quan có trách nhiệm xây dựng hệ thống tiếp nhận thông tin điện tử từ người khai hải quan và chia sẻ thông tin cho các cơ quan liên quan tại cảng hàng không.

 

3. Hồ sơ hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ?

3.1 Đối với tàu biển nhập cảnh:

a)     Bản khai chung;

b)      Bản khai hàng hóa trường hợp tàu biển vận chuyển hàng hóa;

c)     Thông tin về vận đơn: vận đơn chủ (master bill of lading), vận đơn thứ cấp (house bill of lading) trong trường hợp tàu biển vận chuyển hàng hóa;

d)      Danh sách thuyền viên;

đ)     Bản khai hành lý thuyền viên, nhân viên làm việc trên tàu biển;

e)      Bản khai dự trữ của tàu;

g)     Danh sách hành khách trong trường hợp tàu biển vận chuyển hành khách;

h)      Bản khai hàng hóa nguy hiểm trong trường hợp tàu biển vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

 

3.2 Đối với tàu biển xuất cảnh:

a)     Bản khai chung;

b)      Bản khai hàng hóa trong trường hợp tàu biển vận chuyển hàng hóa;

c)      Danh sách thuyền viên;

d)      Bản khai hành lý thuyền viên, nhân viên làm việc trên tàu biển;

đ)       Bản khai dự trữ của tàu;

e)      Danh sách hành khách trong trường hợp tàu biển vận chuyển hành khách.

g) Bản khai hàng hóa nguy hiểm trong trường hợp tàu biển vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Khi tàu biên xuất cảnh, nếu không có nội dung thay đổi so với nội dung đã khai báo khi tàu nhập cảnh thì người khai hải quan chỉ phải nộp bản khai chung quy định tại điểm a khoản này.

 

3.3 Đối với tàu biển quá cảnh

Khi làm thù tục nhập cảnh đối với tàu biển quá cảnh, người khai hải quan nộp hồ sơ hải quan theo quy định tại khoản 1; khi làm thủ tục xuất cảnh, nếu có sự thay đổi về các chứng từ khi nhập cảnh, người khai hải quan nộp hồ sơ hải quan gồm các chứng từ đã có sự thay đổi so với lúc nhập cảnh.

 

3.4 Hồ sơ tàu chuyển cảng

Người khai hải quan gửi hồ sơ, chứng từ theo quy định tại Điều 95, Điều 97 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở - Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật hải quan trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)