Luat Minh Khue

hồ sơ hải quan

hồ sơ hải quan - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hồ sơ hải quan

Vô ý khai sai mã hồ sơ bị xử lý ra sao?

Vô ý khai sai mã hồ sơ bị xử lý ra sao?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Công ty chúng tôi gần đây có được yêu cầu để kiểm tra sau thông quan (hồ sơ từ năm 2009 - 2014). Trong đó, có một vài mặt hàng chúng tôi đã khai sai mã hồ sơ và cục kiểm tra sau thông quan đã đưa ra mã hồ sơ mới, chúng tôi phải nộp thêm tiền thuế chênh lệch cho những mặt hàng thuế tăng.