Luật sư tư vấn về chủ đề "quá cảnh"

quá cảnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quá cảnh.

Điều kiện quá cảnh mẫu vật sống động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES

Điều kiện quá cảnh mẫu vật sống động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES
Chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm quy định theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này áp dụng cho mẫu vật lưu niệm quy định tại các Phụ lục CITES. Chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm phải được ghi đầy đủ thông tin, có chữ ký, họ và tên của chủ cơ sở nuôi, trồng.

Vi phạm quy định về quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa

Vi phạm quy định về quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa
Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt

Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa ?

Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa ?
Theo Nghị định số 128/2020/NĐ-CP năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và Quyết định số 376/QĐ-TCHQ năm 2021 ban hành sổ tay nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong về Hải quan. Quy định mức phạt vi phạm quy định về tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu hàng hóa:

Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu, quá cảnh

Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu, quá cảnh
Thực vật xuất khẩu, quá cảnh phải được kiểm dịch và được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền bằn việc cấp Giấy phép kiểm dịch. Vậy thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu, quá cảnh được tiến hành như thế nào? Tìm hiều trong bài chia sẻ dưới đây của Luật Minh Khuê.

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa theo quy định mới

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa theo quy định mới
Theo quy định của Luật quản lý ngoại thương đối với một số hàng hóa nhất định khi quá cảnh hàng hóa phải có Giấy phép của Bộ công thương. Vậy thủ tục cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa được quy định như thế nào? Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ chi tiết trong bài viết dưới đây.