Luật sư tư vấn về chủ đề "quá cảnh"

quá cảnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quá cảnh.

Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam ?

Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam ?
Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook