1. Tìm hiểu về Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ?

Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là một văn bản có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực xây dựng nhà ở. Theo quy định tại Khoản 18 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi và bổ sung năm 2020, giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ được hiểu là giấy phép xây dựng được cấp dựa trên kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng cho việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong một thời hạn nhất định.

- Theo Khoản 3 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi và bổ sung năm 2020, giấy phép xây dựng bao gồm nhiều loại, bao gồm giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình và giấy phép xây dựng có thời hạn. Trong đó, giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là một dạng giấy phép xây dựng được áp dụng cho việc xây dựng nhà ở riêng lẻ.

- Theo Điều 90 Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi và bổ sung năm 2020, giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ chứa đựng các thông tin quan trọng như sau: tên công trình xây dựng, tên và địa chỉ của chủ sử hữu nhà ở riêng lẻ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, địa điểm và vị trí xây dựng công trình, loại và cấp công trình xây dựng, cốt xây dựng công trình, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng. Ngoài ra, nếu có, giấy phép cũng bao gồm thông tin về mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất, tổng diện tích xây dựng, diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt) và số tầng (bao gồm cả tầng hầm, tầng áp mái, tầng kỹ thuật và tum) cũng như chiều cao tối đa của toàn bộ công trình.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là thời hạn khởi công công trình không được vượt quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng. Điều này nhằm đảm bảo việc thực hiện xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ diễn ra trong một khoảng thời gian hợp lý và tránh tình trạng kéo dài quá mức gây ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng xung quanh.

 

2. Quy định về điều kiện xin cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại quận Bắc Từ Liêm

Theo quy định tại Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi và bổ sung năm 2020, để xin cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại quận Bắc Từ Liêm, cần tuân theo những điều kiện sau đây:

- Xây dựng phải phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và quy chế quản lý kiến trúc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận, và tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ. Bảo đảm khoảng cách an toàn đối với các công trình dễ cháy, nổ, độc hại và các công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh. Đồng thời, bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ cho các công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa và di tích lịch sử - văn hóa.

- Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật Xây dựng năm 2014, đã được sửa đổi và bổ sung vào năm 2020. Theo đó:

+ Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng các yêu cầu thiết kế sau đây:

+ Hộ gia đình được phép tự thiết kế nhà ở riêng lẻ với số tầng không quá 3, tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc chiều cao dưới 12 mét, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được duyệt. Đồng thời, họ phải chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế, tác động của công trình xây dựng đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.

+ Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng và công nghệ áp dụng (nếu có).

+ Đảm bảo an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống cháy, nổ và các điều kiện an toàn khác.

- Đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng cần bao gồm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo khoản 1 của Điều 96 Luật Xây dựng. Đối với trường hợp di dời công trình, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng cần bao gồm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng di dời công trình theo quy định tại Điều 100 Luật Xây dựng.

- Để xin cấp giấy phép xây dựng, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm thông tin về chủ đầu tư, vị trí, mục đích sử dụng, diện tích, thiết kế, và phương án bảo đảm an toàn công trình.

+ Bản vẽ thiết kế công trình, bao gồm bản vẽ kiến trúc, bản vẽ kết cấu, bản vẽ điện nước và các bản vẽ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Bản sao các giấy tờ liên quan như giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, giấy phép kinh doanh (nếu có), giấy tờ xác nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác theo quy định.

+ Các bản báo cáo kỹ thuật, bản đồ, bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu khác liên quan đến công trình.

+ Các giấy tờ pháp lý khác yêu cầu theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn cần nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại cơ quan quản lý xây dựng tại quận Bắc Từ Liêm. Cơ quan này sẽ tiến hành xem xét, kiểm tra hồ sơ và thực hiện quy trình xét duyệt theo quy định.

- Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan quản lý xây dựng sẽ phê duyệt, điều chỉnh hoặc từ chối cấp giấy phép xây dựng. Trong trường hợp từ chối, cơ quan sẽ gửi thông báo và giải trình lý do cho bạn.

- Nếu hồ sơ được phê duyệt, bạn sẽ được cấp giấy phép xây dựng và có thể tiến hành xây dựng công trình theo quy định trong giấy phép. Trong quá trình xây dựng, bạn cần tuân thủ các quy định về an toàn, môi trường và xây dựng theo đúng thiết kế đã được phê duyệt.

Lưu ý rằng thông tin trên chỉ là hướng dẫn chung về quy trình xin cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại quận Bắc Từ Liêm. Để có thông tin chi tiết và chính xác hơn, bạn nên liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý xây dựng hoặc tư vấn từ luật sư, kiến trúc sư có thẩm quyền.

 

3. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại quận Bắc Từ Liêm:

Trình tự và thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại quận Bắc Từ Liêm tuân thủ theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi và bổ sung năm 2020, (Điều 102) cùng với Nghị định 15/2021/NĐ-CP (Điều 46). Quá trình này bao gồm một số bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Để làm hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại quận Bắc Từ Liêm, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo Mẫu số 01 Phụ lục II của Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

- Một trong số các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Hai bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy (nếu có yêu cầu phù hợp với pháp luật về phòng cháy và chữa cháy).

- Ngoài ra, bạn phải nộp báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng (nếu có yêu cầu theo pháp luật xây dựng), bao gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình.

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình.

+ Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, bao gồm cấp điện, cấp nước, và thoát nước.

+ Bên cạnh đó, bạn cần có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề đối với các công trình xây dựng có công trình liền kề.

Bước 2: Cá nhân và hộ gia đình tiến hành nộp 02 bộ hồ sơ theo các yêu cầu đã nêu ở Bước 1. Họ có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND quận Bắc Từ Liêm hoặc gửi qua đường bưu điện.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa UBND quận Bắc Từ Liêm chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng.
 • Kiểm tra hồ sơ.
 • Lập giấy biên nhận cho các trường hợp hồ sơ đáp ứng đầy đủ theo quy định hoặc hướng dẫn, hoặc hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với những trường hợp hồ sơ không đáp ứng đầy đủ theo quy định.

Bước 4: Tổ chức thẩm định và xử lý hồ sơ

 • Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND quận Bắc Từ Liêm phải tổ chức thẩm định hồ sơ và tiến hành kiểm tra thực địa.
 • Trong quá trình thẩm định hồ sơ, UBND quận Bắc Từ Liêm phải xác định những tài liệu thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không phù hợp với thực tế và thông báo cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ bằng văn bản một lần.
 • Đối với những trường hợp hồ sơ bổ sung không đáp ứng yêu cầu theo thông báo, trong vòng 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản hướng dẫn chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
 • Cá nhân và hộ gia đình có trách nhiệm tiến hành bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung thông báo. Trong trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng các yêu cầu theo thông báo, UBND quận Bắc Từ Liêm phải thông báo cho cá nhân và hộ gia đình về lý do không cấp giấy phép trong vòng 03 ngày làm việc.
 • UBND quận Bắc Từ Liêm có trách nhiệm so sánh các điều kiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và sửa đổi, bổ sung năm 2020 để gửi văn bản yêu cầu ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.
 • Các cơ quan quản lý nhà nước được yêu cầu đưa ra ý kiến bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình trong vòng 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu các cơ quản lý nhà nước không có ý kiến trong thời hạn quy định, UBND quận Bắc Từ Liêm có quyền tiếp tục xem xét và quyết định về việc cấp giấy phép xây dựng.

Bước 5: Quyết định cấp giấy phép xây dựng

 • Sau khi hoàn thiện thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa, UBND quận Bắc Từ Liêm phải tiến hành lập biên bản thẩm định hồ sơ và biên bản kiểm tra thực địa.
 • Dựa trên biên bản thẩm định hồ sơ và biên bản kiểm tra thực địa, UBND quận Bắc Từ Liêm quyết định cấp giấy phép xây dựng hoặc không cấp giấy phép xây dựng.
 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cấp giấy phép xây dựng, UBND quận Bắc Từ Liêm phải thông báo cho cá nhân và hộ gia đình biết quyết định của mình.

Bước 6: Tiến hành xây dựng

Sau khi nhận được giấy phép xây dựng, cá nhân và hộ gia đình có thể tiến hành xây dựng theo quy định của pháp luật và giấy phép đã được cấp.

Lưu ý: Quy trình cấp giấy phép xây dựng có thể thay đổi theo quy định cụ thể của từng địa phương. Vì vậy, để có thông tin chính xác và chi tiết hơn, bạn nên liên hệ trực tiếp với UBND quận Bắc Từ Liêm hoặc cơ quan chức năng tại địa phương để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm >>> Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở mới nhất năm 2023

Chúng tôi hiểu rằng việc hiểu rõ và áp dụng chính xác các quy định pháp luật là điều quan trọng trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Vì vậy, chúng tôi đã thiết lập một tổng đài tư vấn pháp luật đáp ứng nhanh chóng và chính xác nhu cầu của quý khách hàng. Bằng cách gọi số điện thoại 1900.6162, quý khách sẽ được kết nối với đội ngũ chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, sẵn sàng lắng nghe và tư vấn với quý khách về mọi vấn đề liên quan đến pháp luật.

Ngoài ra, quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi nhanh chóng và đáp ứng mọi yêu cầu từ phía quý khách.