1. Hiểu thế nào về phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ?

Túi hồ sơ trong quá trình đấu thầu có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đơn thuần là nơi chứa các tài liệu liên quan đến quy trình này. Nó đại diện cho phương pháp đấu thầu giai đoạn một giai đoạn, trong đó những người tham gia đấu thầu phải chuẩn bị và nộp các đề xuất kỹ thuật và tài chính cùng một lúc, trong cùng một túi hồ sơ, tại cùng một thời điểm. Tuy vậy, túi hồ sơ không chỉ là một phương tiện thực hiện quy trình đấu thầu, mà còn thể hiện sự cẩn trọng và tinh thần cạnh tranh của các nhà thầu. Đây là nơi mà họ gửi gắm những đề xuất cụ thể và chi tiết nhất, đồng thời thể hiện khả năng và sự chuyên nghiệp của mình.

Phương pháp đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ không chỉ đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình đánh giá và so sánh các đề xuất, mà còn mang lại lợi ích cho cả các nhà thầu và tổ chức tổ chức đấu thầu. Thông qua việc thu thập tất cả thông tin quan trọng trong một túi hồ sơ duy nhất, quy trình đấu thầu trở nên tiết kiệm thời gian và tăng tính hiệu quả, giúp các bên liên quan tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng với các tài liệu liên quan.

Đồng thời, phương pháp này còn giúp tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo. Các nhà thầu sẽ phải cạnh tranh với nhau bằng cách đưa ra những đề xuất tốt nhất và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của dự án. Qua đó, việc lựa chọn nhà thầu thích hợp sẽ được thực hiện dựa trên sự chất lượng và độ sáng tạo của đề xuất, mang lại giá trị tối đa cho tổ chức tổ chức đấu thầu. Vì vậy, túi hồ sơ không chỉ là một công cụ đơn thuần trong quá trình đấu thầu, mà còn là biểu tượng cho sự chuyên nghiệp, cạnh tranh và khả năng đổi mới. Phương pháp một giai đoạn một túi hồ sơ là một cách hiệu quả để đảm bảo quy trình đấu thầu công bằng và tối ưu hóa kết quả của dự án.

2. Quy trình chi tiết phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Căn cứ vào Điều 11 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP, quy trình chi tiết để thực hiện phương pháp đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ như sau:

- Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm các bước sau:

+ Lập hồ sơ mời thầu: Trước khi tiến hành đấu thầu, cần lập một hồ sơ mời thầu chi tiết và đầy đủ thông tin liên quan đến gói thầu, bao gồm yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu tài chính, điều kiện tham gia, tiêu chí đánh giá và các thông tin khác liên quan.

+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu được gửi đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm định và phê duyệt. Cơ quan này sẽ kiểm tra tính pháp lý, hợp lệ và hợp lý của hồ sơ mời thầu trước khi cho phép tiếp tục quá trình đấu thầu

- Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu bao gồm các hoạt động sau:

+ Mời thầu: Sau khi hồ sơ mời thầu đã được thẩm định và phê duyệt, tổ chức đấu thầu sẽ tiến hành gửi thông báo mời thầu đến các nhà thầu được chọn tham gia. Thông báo này sẽ chứa thông tin về gói thầu, yêu cầu tham gia, thời hạn nộp hồ sơ và các quy định khác liên quan.

+ Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu: Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, có thể có các thay đổi, điều chỉnh hoặc làm rõ thông tin trong hồ sơ mời thầu. Tổ chức đấu thầu sẽ phát hành các thông báo hoặc bản sửa đổi để cung cấp thông tin mới cho các nhà thầu.

+ Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu: Các nhà thầu quan tâm sẽ tiến hành chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Tổ chức đấu thầu sẽ tiếp nhận và quản lý các hồ sơ dự thầu từ các nhà thầu. Trong quá trình này, có thể có yêu cầu sửa đổi hoặc rút hồ sơ dự thầu từ phía nhà thầu.

+ Mở thầu: Sau khi hạn chót nộp hồ sơ đã kết thúc, tổ chức đấu thầu sẽ tiến hành quá trình mở thầu. Việc mở thầu được thực hiện một lần duy nhất đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất. Quá trình mở thầu nhằm xem xét, đánh giá và so sánh các đề xuất từ các nhà thầu để lựa chọn nhà thầu phù hợp nhất

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm các hoạt động sau:

+ Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu: Trước khi tiến hành đánh giá chi tiết, tổ chức đấu thầu sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. Điều này bao gồm kiểm tra các yêu cầu về hình thức, đầy đủ thông tin, chính xác và tuân thủ quy định pháp luật. Những hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu này có thể bị loại bỏ khỏi quá trình đánh giá tiếp theo.

+ Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu: Các hồ sơ dự thầu hợp lệ sẽ được tiến hành đánh giá chi tiết để xác định sự phù hợp và chất lượng của đề xuất từ các nhà thầu. Quá trình này có thể bao gồm việc xem xét các yếu tố kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm, khả năng thực hiện và các yếu tố khác liên quan đến gói thầu. Từ đó, tổ chức đấu thầu sẽ đưa ra đánh giá về mức độ đáp ứng và chất lượng của từng hồ sơ dự thầu.

+ Xếp hạng nhà thầu: Sau khi đánh giá chi tiết, tổ chức đấu thầu sẽ xếp hạng nhà thầu dựa trên kết quả đánh giá của hồ sơ dự thầu. Xếp hạng này có thể dựa trên các tiêu chí như điểm số, thang điểm, hạng mức hoặc danh sách ưu tiên. Xếp hạng nhà thầu giúp tổ chức đấu thầu có cơ sở để lựa chọn nhà thầu phù hợp nhất cho gói thầu

- Bước 4: Thương thảo hợp đồng: Sau khi đã lựa chọn được nhà thầu, quá trình thương thảo hợp đồng sẽ diễn ra. Các bên liên quan sẽ thảo luận, đàm phán các điều khoản, điều kiện và các điều chỉnh cần thiết trong hợp đồng. Mục tiêu là đạt được thỏa thuận hợp lý và bảo đảm lợi ích của cả hai bên. Quá trình thương thảo hợp đồng có thể bao gồm việc điều chỉnh các yếu tố về giá cả, phạm vi công việc, điều kiện thanh toán và các điều khoản khác liên quan.

- Bước 5: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu: Sau khi quá trình lựa chọn nhà thầu đã hoàn thành, kết quả của quá trình này sẽ được trình, thẩm định và phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan này sẽ kiểm tra tính hợp lệ và đảm bảo quy trình đã được thực hiện đúng quy định. Khi kết quả đã được phê duyệt, nó sẽ được công khai để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Bước 6: Hoàn thiện, ký kết hợp đồng: Sau khi quá trình thương thảo hợp đồng hoàn tất và kết quả lựa chọn nhà thầu đã được công khai, các bên sẽ tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Quá trình này bao gồm việc chuẩn bị các tài liệu cần thiết, xác nhận lại các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận, và ký kết hợp đồng chính thức giữa bên mua và bên bán. Khi hợp đồng đã được ký kết, các bên sẽ cam kết thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi đã được thỏa thuận trong hợp đồng

3. Các trường hợp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Phương pháp một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Đấu thầu năm 2013. Dưới đây là các trường hợp cụ thể được áp dụng phương pháp này:

- Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ: Trường hợp này áp dụng phương pháp một giai đoạn một túi hồ sơ cho các gói thầu có quy mô nhỏ, có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng đối với dịch vụ phi tư vấn và mua sắm hàng hóa, không quá 20 tỷ đồng đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp. Phương pháp này giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả trong việc chọn nhà thầu cho các gói thầu nhỏ, đồng thời tiết kiệm thời gian và tài nguyên cho quy trình đấu thầu.

- Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp: Trong trường hợp này, phương pháp một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng để tạo điều kiện cạnh tranh cho các gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp. Các nhà thầu phải chuẩn bị và nộp đề xuất kỹ thuật và tài chính cùng một lúc, trong cùng một túi hồ sơ, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình so sánh và lựa chọn nhà thầu.

- Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp: Trường hợp này cho phép chọn nhà thầu thông qua việc chỉ định thầu, không cần thông qua quá trình đấu thầu công khai. Tuy nhiên, phương pháp một giai đoạn một túi hồ sơ vẫn được áp dụng để đảm bảo tính minh bạch và cạnh tranh ngay cả trong quy trình chỉ định thầu

- Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa: Trường hợp này áp dụng mua sắm trực tiếp cho gói thầu mua sắm hàng hóa, không qua quy trình đấu thầu công khai. Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp một giai đoạn một túi hồ sơ có thể giúp tăng tính minh bạch và cạnh tranh trong việc lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa

- Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư: Trường hợp này cho phép chỉ định thầu ngay từ đầu mà không cần thông qua quá trình đấu thầu công khai. Mặc dù không có quy trình đấu thầu, việc sử dụng phương pháp một giai đoạn một túi hồ sơ vẫn có thể áp dụng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc lựa chọn nhà đầu tư.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề khi nào áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ cho gói thầu mua sắm hàng hóa của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc, quy khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.