>> Luật sư tư vấn pháp luật Đấu thầu về chào hàng cạnh tranh, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời: