1.Phí xét nghiệm của Quacert nhiều hơn Quatest?

Do Quacert là cơ quan được Bộ Y Tế chỉ định đưa ra kết quả chứng nhận hợp quy. Việc xét nghiệm, chứng nhận với chất lượng sản phầm của Quacert là chứng nhận cho công ty, các sản phẩm do công ty sản xuất ra đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (bằng việc bốc ngẫu nhiên sản phẩm trong kho và kiểm tra định kỳ), Việc xét nghiệm của Quatest chỉ có ý nghĩa với sản phẩm khách hàng đưa tới, sản phẩm xác định chứ không phải các sản phẩm khác, tên công ty và sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.

Đăng ký chất lượng lon nhôm hai mảnh?

Đăng ký chất lượng lon nhôm hai mảnh - Ảnh minh họa

2.Xin chứng nhận an toàn thực phẩm, tại sao lại công bố hợp quy?

Theo điều 03 nghị định 38/2012/NĐ-CP:

 "1. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

2. Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực"

Việc xin công bố hợp quy thể hiện tại tên quy chuẩn QCVN 12-3 2011/BYT là tiêu chuẩn vệ sinh an toàn với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

 

>> Xem thêm:  Ý kiến của Luật sư Lê Minh Trường về đề án chương trình sữa học đường

3.Làm sao để biết 14 xét nghiệm hay 06 xét nghiệm.

Theo QCVN 12-3 2011/BYT thì việc xét nghiệm 14 hay 06 xét nghiệp phụ thuộc vào việc sản phẩm bao bì kim loại có được phủ một lớp nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp hay không. Việc này sẽ do chuyên viên của Quacert tiến hành thẩm định dựa trên dây truyền sản xuất.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký vui lòng liên hệ trực tiếp.

 

4. Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy.

1. Về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở thay cho QCVN 12-3 2011/BYT theo yêu cầu của quý khách hàng là không được phép. Nguyên nhân do sản phẩm của quý khách hàng đã có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Theo công văn 369/TĐC-HCHQ thì tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng không cho phép các doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn cơ sở khi hàng hóa đã có tiêu chuẩn quốc gia tương ứng

2. Kết quả thử nghiệm của Quatest 1, ở đây Quatest 1 chỉ là một phòng thí nghiệp ở đây có thể xét nghiệm bất cứ các chất theo yêu cầu. Khách hàng chú ý ở cuối kết quả thử nghiệm có ghi rõ: "Phiếu kết quả náy chỉ có giá trị với mẫu thử nghiệm do khách hàng đưa tới" không có giá trị cho sản phẩm của công ty

3. Bản chất của giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy chính là việc công bố hợp quy, ở đây Quacert sẽ là cơ quan thứ 3 chứng nhận cho công ty và chứng nhận này sẽ là một thành phần trong hồ sơ xin cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy tại Cục vệ sinh an toàn thực phẩm. Quý khách có thể tham khảo thủ tục hành chính tại link: http://vfa.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/detail/cap-giay-tiep-nhan-ban-cong-bo-hop-quy-doi-voi-san-pham-da-co-qui-chuan-ky-thuat-dua-tren-ket-qua-chung-nhan-hop-quy-cua-to-chuc-chung-nhan-hop-quy-duoc-chi-dinh-ben-thu-ba-thuoc-tham-quyen-cua-bo-y-te-qui-dinh-tai-khoan-1-dieu-7-thong-tu-so-192012tt-byt-8.vfa

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

>> Xem thêm:  Dịch vụ công bố quy chuẩn kỹ thuật về vệ sinh an toàn đối với bao bì thực phẩm

---------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về kiểm định chất lượng sản phẩm công nghiệp nặng của doanh nghiệp ?