1. Phạm vi giá trị của chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Theo quy định tại Điều 33 Luật Việc làm 2013 thì chứng chỉ Kỹ năng Nghề Quốc gia là một giấy chứng nhận quan trọng được cấp cho những lao động có đủ đạt yêu cầu ở bậc trình độ kỹ năng nghề, theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Điều này đảm bảo rằng họ có khả năng và kiến thức cần thiết để hoạch định sự nghiệp của mình một cách chuyên nghiệp.

Giá trị của Chứng chỉ Kỹ năng Nghề Quốc gia không chỉ giới hạn trong phạm vi Việt Nam mà còn mở rộng ra cả nước. Đặc biệt, khi có sự công nhận và thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác, giá trị của chứng chỉ tăng lên đáng kể. Điều này có nghĩa là người lao động nắm giữ Chứng chỉ Kỹ năng Nghề Quốc gia có thể tự tin chấp nhận các cơ hội làm việc tại những quốc gia đã công nhận và thừa nhận chứng chỉ này.

=> Theo quy định hiện hành, Chứng chỉ Kỹ năng Nghề Quốc gia không chỉ đơn thuần là một tài liệu chứng minh kỹ năng cá nhân mà còn là cơ hội nghề nghiệp khác nhau, không chỉ trong nước mà còn trên bản đồ quốc tế.

Điều đặc biệt là khi Chứng chỉ Kỹ năng Nghề Quốc gia được công nhận và thừa nhận đồng đều giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Điều này có nghĩa là người nắm giữ chứng chỉ này không chỉ có uy tín trong nước mà còn có cơ hội làm việc và phát triển sự nghiệp tại các quốc gia đã chấp nhận và đánh giá cao giá trị của chứng chỉ.

 

2. Quyền của người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Tại Điều 34 Luật Việc làm 2013 thì người lao động, khi tham gia quá trình đánh giá và cấp Chứng chỉ Kỹ năng Nghề Quốc gia, sẽ được hưởng một loạt các quyền lợi quan trọng, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm và công bằng hóa quá trình này. 

- Lựa chọn tổ chức đánh giá kỹ năng nghề: Người lao động sẽ được quyền lựa chọn tổ chức đánh giá kỹ năng nghề mà họ tin tưởng và cảm thấy phản ánh đúng nhất khả năng và chuyên môn của mình. Điều này tạo điều kiện cho sự linh hoạt và đa dạng trong quá trình đánh giá.

- Được cấp Chứng chỉ Kỹ năng Nghề Quốc gia: Người lao động sẽ nhận được Chứng chỉ khi họ đạt yêu cầu về trình độ kỹ năng nghề cần thiết. Điều này không chỉ là minh chứng cho sự thành thạo cá nhân mà còn mở ra cánh cửa cho nhiều cơ hội nghề nghiệp và phát triển sự nghiệp.

- Khiếu nại theo quy định của pháp luật: Nếu có bất kỳ sự bất đồng hoặc không hài lòng nào về kết quả đánh giá, người lao động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

* Người lao động, khi tham gia vào quá trình đánh giá và cấp Chứng chỉ Kỹ năng Nghề Quốc gia, đảm bảo tuân thủ và thực hiện các trách nhiệm sau đây:

- Chấp hành nội quy và quy chế: Người lao động có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc nội quy và quy chế liên quan đến đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề. Bằng cách này, họ đóng góp vào việc duy trì và nâng cao chất lượng của quá trình đánh giá, đồng thời đảm bảo rằng các tiêu chí đánh giá được áp dụng công bằng và minh bạch.

- Nộp phí đánh giá và cấp chứng chỉ: Người lao động cũng chịu trách nhiệm nộp các khoản phí liên quan đến quá trình đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật. Điều này giúp duy trì sự ổn định và bền vững của hệ thống, đồng thời đảm bảo rằng các quy trình và dịch vụ đều được cung cấp một cách hiệu quả và chất lượng.

 

3. Phải có trang thông tin điện tử riêng để được cấp chứng nhận hoạt động cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia?

Điều 3 Nghị định 31/2015/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 3 Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định về cơ sở vật chất và trang thiết bị, đặc biệt là khi thảo luận về phòng chuyên môn, kỹ thuật và nhà xưởng, cần đảm bảo rằng mọi yếu tố này đáp ứng đầy đủ yêu cầu của danh mục cơ sở vật chất và trang thiết bị được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành cho việc đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

- Phải có đủ cơ sở vật chất, từ phòng chuyên môn cho đến xưởng, mặt bằng, đáp ứng đúng quy định và đảm bảo rằng chúng đủ cho số lượng người tham dự trong mỗi đợt kiểm tra kiến thức và kiểm tra thực hành. Tất nhiên, việc này cần được thực hiện theo danh mục cụ thể dành cho từng nghề, đảm bảo tính tương ứng và phù hợp với các yêu cầu kỹ năng cụ thể.

- Ngoài ra, việc đảm bảo trang thiết bị đầy đủ cũng là một yếu tố quan trọng. Phải có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ, và dụng cụ tác nghiệp cũng như phương tiện đo kiểm để thực hiện kiểm tra một cách chính xác và chất lượng. Điều này sẽ đảm bảo rằng mọi người tham dự có môi trường làm việc hoàn hảo để thể hiện kiến thức chuyên môn, kỹ thuật và kỹ năng thực hành một cách đầy đủ và an toàn, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng các quy trình an toàn lao động và vệ sinh lao động. Điều này là quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

- Hệ thống thiết bị quan sát và giám sát, đặc biệt là khi chúng được kết nối với mạng Internet, không chỉ là một phần quan trọng mà còn là yếu tố chủ chốt đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quá trình kiểm tra kiến thức và kiểm tra thực hành công việc cũng như quy trình an toàn lao động và vệ sinh lao động của người tham dự.

- Hệ thống này không chỉ giúp quan sát mà còn theo dõi và giám sát mọi hoạt động diễn ra trong thời gian kiểm tra, tạo điều kiện cho sự công bằng và chính xác trong đánh giá. Việc kết nối với mạng Internet đồng nghĩa với việc thông tin được truyền đạt một cách nhanh chóng và linh hoạt, giúp quản lý và người giám sát có thể theo dõi từ xa, tăng tính tiện lợi và khả năng đáp ứng linh hoạt đối với mọi biến động.

- Đặc biệt, hệ thống âm thanh và hình ảnh này không chỉ là một công cụ giám sát thông thường mà còn là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc đánh giá kỹ năng nghề. Nó tạo ra một môi trường an toàn và minh bạch, đồng thời đảm bảo rằng mọi người tham dự có điều kiện tốt nhất để thể hiện kiến thức và kỹ năng của họ. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng đánh giá mà còn đặt ra tiêu chuẩn cao cho sự an toàn và tính công bằng trong quá trình này.

- Để tối ưu hóa sự tiện lợi và linh hoạt cho người lao động, đã được thiết lập một trang thông tin điện tử độc lập, tạo điều kiện cho họ đăng ký và tham gia quá trình đánh giá cũng như cấp Chứng chỉ Kỹ năng Nghề Quốc gia một cách thuận tiện qua nền tảng trực tuyến. Trang thông tin này không chỉ là một kênh đăng ký thông thường, mà còn là một không gian tương tác, cung cấp thông tin chi tiết và hướng dẫn rõ ràng về quy trình, tiêu chí đánh giá, và các bước cần thực hiện. Bằng cách này, người lao động có thể dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ về quá trình đánh giá và cấp chứng chỉ, tạo điều kiện cho sự tham gia tích cực và hiệu quả.

- Ngoài ra, việc triển khai hệ thống trực tuyến giúp giảm bớt thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian và công sức cho cả người lao động và tổ chức quản lý. Đồng thời, nó còn mở ra cơ hội cho việc theo dõi trạng thái đăng ký, thông báo quan trọng và cập nhật liên quan đến quá trình đánh giá. Trang thông tin điện tử này không chỉ là một công cụ đơn giản, mà còn là một nền tảng tương tác và thông tin đa chiều, tạo ra trải nghiệm toàn diện và thoải mái cho người lao động khi tham gia vào quá trình kiểm tra kỹ năng nghề quốc gia.

=> Để đạt được giấy chứng nhận hoạt động đánh giá và cấp Chứng chỉ Kỹ năng Nghề Quốc gia, tổ chức không chỉ phải tuân thủ mà còn phải đáp ứng những yêu cầu quy định tại Điều 3, đặt ra các tiêu chí và nguyên tắc cụ thể. Một trong những yêu cầu nổi bật là phải thiết lập một trang thông tin điện tử riêng, đáp ứng đầy đủ tiêu chí và nhu cầu của Điều 3. Trang thông tin này không chỉ là một giao diện đơn giản, mà còn là nơi tương tác độc đáo, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người lao động khi muốn đăng ký tham gia vào quá trình đánh giá và cấp Chứng chỉ Kỹ năng Nghề Quốc gia một cách thuận lợi và hiệu quả qua môi trường trực tuyến.

Tính năng đặc biệt của trang thông tin này không chỉ làm nổi bật sự tiện ích cho người lao động mà còn giúp tối ưu hóa quy trình quản lý và tổ chức đánh giá. Nó là cầu nối thông tin quan trọng, hướng dẫn chi tiết, và nền tảng tương tác, giúp đảm bảo rằng quy trình đánh giá diễn ra một cách suôn sẻ và minh bạch. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký và tham gia, mà còn thúc đẩy tính hiệu quả và chất lượng trong quá trình này.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Cấu trúc và nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.