1. Quyền và nghĩa vụ của giám thị khi thực hiện nhiệm vụ coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, vai trò của giám thị coi thi là rất quan trọng và được quy định cụ thể nhằm đảm bảo tính công bằng và kỷ luật trong quá trình tổ chức thi. Điều này cũng thể hiện sự nghiêm túc và trách nhiệm của các bộ phận liên quan đối với việc đánh giá năng lực của thí sinh, một phần quan trọng trong hành trình học tập của học sinh.

Giám thị coi thi phải đến đúng giờ tại điểm thi và không được phép mang theo các thiết bị có khả năng thu phát thông tin, nhằm đảm bảo môi trường thi tập trung và không gian an toàn cho thí sinh. Họ cũng phải tuân thủ các quy định về hành vi, như không hút thuốc, không sử dụng đồ uống có cồn, đảm bảo một không khí làm việc chuyên nghiệp và trang trọng.

Trước khi bắt đầu phần coi thi, giám thị có trách nhiệm kiểm tra danh sách thí sinh, đối chiếu Thẻ dự thi và danh sách ảnh để xác nhận danh tính thí sinh. Họ cũng phải hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định và kiểm tra các vật dụng mà thí sinh mang vào phòng thi, đảm bảo không có bất kỳ tài liệu hay vật dụng cấm theo quy định nào.

Khi nhận đề thi từ cán bộ chủ tịch phiên thi, giám thị phải đảm bảo thí sinh có đầy đủ điều kiện cần thiết để làm bài, từ việc gấp giấy thi đúng quy cách, ghi số báo danh và điền đủ thông tin vào các mục cần thiết của giấy thi trước khi bắt đầu làm bài. Điều này giúp bảo đảm tính chính xác và tránh những vấn đề phát sinh trong quá trình làm bài thi.

Vai trò của giám thị coi thi không chỉ đơn thuần là quản lý quá trình thi mà còn là người đại diện cho sự minh bạch và công bằng của kỳ thi, mang đến cho thí sinh cơ hội cạnh tranh bình đẳng và xứng đáng. Điều này cũng phản ánh tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao của ngành giáo dục đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong nước.

Khi có hiệu lệnh, CBCT thứ nhất phải giơ cao túi đề thi để thí sinh có thể nhìn rõ cả mặt trước và mặt sau đề thi vẫn còn nguyên niêm phong. Họ yêu cầu hai thí sinh chứng kiến và ký vào biên bản xác nhận sự nguyên vẹn của bì đề thi, điều này nhằm đảm bảo rằng không có sự can thiệp hay thay đổi đề thi trước khi bắt đầu làm bài.

Tiếp theo, sau khi xác nhận đề thi vẫn nguyên niêm phong, CBCT mở bì đựng đề thi và kiểm tra số lượng đề thi. Nếu phát hiện thiếu, thừa hoặc lẫn đề thi không đúng, CBCT phải ngay lập tức báo cáo cho Trưởng Điểm thi để có biện pháp xử lý kịp thời. Sau đó, họ phát đề thi cho từng thí sinh một cách cẩn thận, đảm bảo mỗi thí sinh có đề thi phù hợp để làm bài.

Khi thí sinh bắt đầu làm bài, CBCT thứ nhất tiếp tục đối chiếu ảnh trong Thẻ dự thi và Danh sách ảnh để nhận diện thí sinh. Họ ghi rõ họ tên và ký vào các tờ giấy thi, giấy nháp của thí sinh, đảm bảo sự chính xác và tính xác thực trong quá trình làm bài thi của từng thí sinh.

CBCT thứ hai có trách nhiệm bao quát chung không gian thi. Trong suốt thời gian làm bài, một CBCT bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng và CBCT còn lại bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng. Họ không được đứng quá gần thí sinh hay giúp đỡ thí sinh bất kỳ hình thức nào, chỉ được trả lời công khai các câu hỏi của thí sinh theo quy định.

CBCT phải bảo vệ đề thi trong suốt thời gian thi, không để lọt đề thi ra ngoài phòng thi và sau khi tính giờ làm bài 15 phút (đối với mỗi môn thi), CBCT thu dọn và niêm phong các đề thi thừa để nộp cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

Đặc biệt, CBCT có nhiệm vụ thông báo thời gian còn lại cho thí sinh biết trước khi hết giờ làm bài 15 phút, nhằm giúp thí sinh có thời gian để kết thúc và chuẩn bị nộp bài. Trong trường hợp thí sinh cần phải ra khỏi phòng thi trước thời gian quy định, CBCT cần phối hợp với cán bộ giám sát để đảm bảo quy trình được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc.

Ngoài ra, nếu phát hiện thí sinh vi phạm kỷ luật, CBCT cần lập biên bản xử lý theo quy định và báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi để xử lý kịp thời. Tất cả những hành động này đều nhằm mục đích bảo đảm tính công bằng và nghiêm túc trong quá trình thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giúp thí sinh có cơ hội thi đạt kết quả xứng đáng với nỗ lực học tập của mình.

Sau khi kết thúc thời gian làm bài, vai trò của các cán bộ coi thi (CBCT) trở nên vô cùng quan trọng để đảm bảo tính chính xác và bảo mật của bài thi. CBCT thứ nhất, theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, phải yêu cầu thí sinh ngừng làm bài ngay và tiến hành thu bài, bao gồm cả bài thi của những thí sinh đã vi phạm và bị lập biên bản. Trong khi đó, CBCT thứ hai tiếp tục duy trì trật tự và kỷ luật trong phòng thi, đảm bảo không có sự can thiệp hay vi phạm quy định nào xảy ra.

CBCT thứ nhất có trách nhiệm gọi tên từng thí sinh lên nộp bài thi và đồng thời nhận bài thi từ thí sinh đó. Họ phải đếm đủ số tờ giấy thi của từng bài, yêu cầu thí sinh tự ghi đúng số tờ giấy thi đã nộp và ký tên vào 02 Phiếu thu bài thi. Chỉ khi thu xong toàn bộ bài thi của phòng thi, phiếu TLTN mới cho phép các thí sinh rời phòng thi, đảm bảo tính công bằng và nghiêm túc trong quá trình thu bài.

Sau khi thí sinh rời phòng thi, các CBCT tiếp tục công việc kiểm tra và xếp bài thi của từng thí sinh theo thứ tự số báo danh. Các bài thi sau đó được đưa vào túi đựng bài thi và CBCT thứ nhất chịu trách nhiệm mang túi đựng bài thi, 02 Phiếu thu bài thi, các biên bản xử lý kỷ luật và tang vật kèm theo (nếu có) đến bàn giao cho thư ký Điểm thi ngay sau mỗi buổi thi. Quy trình này phải được thực hiện công khai và đối chiếu số bài, số tờ giấy của từng bài thi để đảm bảo tính chính xác và bảo mật của dữ liệu thi.

Khi đến bàn giao, bài thi và 01 Phiếu thu bài thi của mỗi phòng thi được đưa vào túi đựng bài thi của phòng thi đó. Thư ký Điểm thi cùng hai CBCT phải niêm phong túi đựng bài thi tại chỗ. Nhãn niêm phong được dán chính giữa tất cả các mép dán của túi đựng bài thi, và Trưởng Điểm thi cùng thư ký phải kiểm đếm ký và ghi rõ họ tên trên nhãn niêm phong. Sau đó, hai CBCT ký giáp lai giữa nhãn niêm phong và túi đựng bài thi, đồng thời đóng dấu giáp lai nhãn niêm phong.

Cuối cùng, băng keo trong suốt được dùng để dán vòng quanh dọc theo chiều dài mép dán của túi đựng bài thi và phủ lên nhãn niêm phong. Thư ký Điểm thi và hai CBCT phải ghi rõ họ tên và ký vào biên bản bàn giao để đảm bảo tính chính xác và bảo mật trong quá trình này. Phiếu thu bài thi còn lại của phòng thi được để bên ngoài, nộp cùng với túi bài thi và hồ sơ coi thi đã được niêm phong. Tất cả các bước trên đều nhằm mục đích bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật của bài thi trong quá trình xử lý sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

 

2. Tầm quan trọng của việc thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của giám thị coi thi

Việc thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của giám thị coi thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mang lại tầm quan trọng vô cùng lớn đối với sự công bằng, chính xác và đáng tin cậy của kỳ thi. Dưới đây là những điểm quan trọng của việc này:

- Bảo đảm công bằng và chính xác: Giám thị coi thi đảm bảo rằng các thí sinh đều được xử lý theo cùng một quy trình và quy định, từ khi nhập phòng, làm bài thi cho đến khi nộp bài và rời phòng thi. Họ phải áp dụng các quy định nghiêm ngặt để ngăn chặn bất kỳ hành vi gian lận nào và đảm bảo môi trường thi lành mạnh.

- Bảo vệ quyền lợi của thí sinh: Giám thị coi thi có trách nhiệm đối xử công bằng và tôn trọng quyền lợi của từng thí sinh, đảm bảo họ có đủ điều kiện và không bị phân biệt đối xử trong suốt quá trình thi. Họ cần chắc chắn rằng thí sinh được cung cấp đầy đủ thông tin và hỗ trợ cần thiết.

- Bảo vệ tính toàn vẹn của bài thi: Giám thị phải đảm bảo rằng bài thi của từng thí sinh được niêm phong và bảo quản một cách nghiêm ngặt cho đến khi nộp cho cơ quan có thẩm quyền xử lý. Họ phải tuân thủ quy trình về việc thu bài thi, đếm số tờ giấy, ký nhận và bàn giao bài thi theo quy định.

- Bảo đảm an toàn cho kỳ thi: Giám thị coi thi phải đảm bảo an toàn cho tất cả các thí sinh và nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi. Họ cần hướng dẫn và giám sát việc sử dụng không gian thi sao cho đảm bảo trật tự và an toàn, đồng thời ngăn chặn mọi hành vi gây rối loạn.

- Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật: Việc thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của giám thị coi thi là đảm bảo rằng toàn bộ hoạt động trong quá trình thi đều tuân thủ các quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này giúp duy trì sự uy tín và hợp pháp của kỳ thi trên toàn quốc.

Tóm lại, vai trò của giám thị coi thi không chỉ đơn giản là nhiệm vụ giám sát mà còn là trách nhiệm lớn trong việc bảo vệ tính công bằng, chính xác và an toàn của kỳ thi. Việc thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của họ đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo môi trường thi tập trung và kết quả thi chính xác, công bằng cho tất cả thí sinh tham gia.

 

Xem thêm bài viết: Đáp án đề minh họa môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Khi quý khách có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp.