Ba Câu hỏi của tôi như sau:

1. Công ty đó có quyền làm đơn yêu cầu như vậy không? Có xâm phạm tới quyền lợi cá nhân theo đúng pháp luật hay không? Và pháp luật có cho phép làm điều đó?

2. Nếu tôi không đồng ý với yêu cầu đó của công ty. Tôi phải làm như thế nào và phạm vi cho phép của công ty sẽ làm gì? Nếu công ty đó có quyền yêu cầu, nhưng để đảm bảo thông tin riêng tư cá nhân, tôi có quyền giới hạn công việc được ủy quyền hay không? VD: Tôi không cho phép vấn tin toàn bộ giao dịch tài khoản từ lúc mở tài khoản, Tôi giới hạn chỉ 3 tháng gần nhất?

3. Vân bản ủy quyền có hiệu lực từ ngày ký đến hết thời hạn hợp đồng lao động? Như thế có trái với quy định của pháp luật và quyền chống xâm phạm lợi ích cá nhân? Để giữ bí mật cá nhân, tôi xin được phép không tiết lộ tên công ty tôi đang làm việc. Rất mong nhận được hồi âm của luật sư. 

Người gửi: Kenvin

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn dân sự trực tuyến 

 

Trả lời:

>> Xem thêm:  Quyền công dân trong quá trình điều tra vụ án hình sự là gì ? Cơ quan điều tra có nghĩa vụ, trách nhiệm gì ?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thu mục tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự 2005

Bộ luật Lao động 2012

2. Nội dung phân tích:

Theo vấn đề bạn nêu ra, hiện tại bạn đang làm việc tại 1 công ty nước ngoài và đã ký hợp đồng vô thời hạn, công ty có yêu cầu điền toàn bộ thông tin các loại tài khoản ngân hàng mà tôi có với mục đích điều tra, thu thập chứng cứ.

Thứ nhất, Điều 19 Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng:

+ Đối với người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, BHXH, BHYT....

+ Đối với người lao động phải cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động bao gồm tên, tuổi, giới tính, nơi cứ trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, tinh trạng sức khỏe và các vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng mà người sử dụng lao động yêu cầu.

Như vậy, việc cung cấp thông tin của người lao động phải được thực hiện trước khi giao kết hợp đồng. Công ty bất thường yêu cầu điền toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng để điều tra thu thập chứng cứ mà không có căn cứ pháp lý là không hợp pháp. Hơn thế, nghĩa cụ cung cấp thông tin phải được hoàn tất từ trước khi giao kết hợp đồng.

>> Xem thêm:  Tư vấn quản trị tài chính cho doanh nghiệp

Thứ hai, như đã nói ở trên, nếu công ty không có những căn cứ pháp lý xác thực về vấn đề này thì rõ ràng đây là một hình thức xâm phạm tới quyền cá nhân của nhân viên công ty. Đây là lúc phát huy vai trò của công đoàn - tổ chức bảo vệ lợi ích người lao động. Bạn có thể yêu cầu sự can thiệp từ bên công đoàn công ty hoặc công đoàn các cấp đề giúp đỡ giải quyết vần đề này. Đồng thời để đảm bảo thông tin riêng tư cá nhân, bạn có quyền giới hạn công việc được ủy quyền như không cho phép vấn tin mọi giao dịch mà chỉ trong một phạm vi nhất định có sự thỏa thuận thống nhất của cả bạn và phía công ty.

Thứ ba, Điều 52 Bộ luật Dân sự 2005 có quy định về thời hạn ủy quyền là do các bên thỏa thuận.Trường hợp của bạn, văn bản ủy quyền có hiệu lực từ ngày ký đến hết thời hạn hợp đồng lao động tức đã có sự thỏa thuận thống nhất giữa các bên. Pháp luật quy định nếu các bên không có thỏa thuận thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực một năm từ ngày xác lập.

Trên đây là những vấn đề chúng tôi tư vấn cho bạn, cảm ơn bạn đã lựa chọn và sử dụng dịch vụ của Công ty Luật Minh Khuê

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Tư vấn về trường hợp làm hộ thẻ rồi rút tiền cho người khác?