Người gửi: Đăng

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

án phí sơ thẩm'

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến Công ty. Về vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Bộ Luật Tố tụng Dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011.

- Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng mốt số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án.

Căn cứ theo Điểm c Khoản 1 Điều 192 Bộ Luật tố tụng dân sự quy định: Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong trường hợp: Người khởi kiện rút đơn khởi kiện và được Tòa ám chấp nhận hoặc người khởi kiện không có quyền khởi kiện.

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 193 quy định về Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thì: Trong trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo quy định tại các điểm c, g, h và I tại Khoản 1 Điều 192 của Bộ Luật này thì tiền tạm ứng phí mà đương sự đã nộp được trả lại cho họ.

Căn cứ theo Điểm b Khoản 4 Điều 6 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP quy định: Kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004 có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2012 thù xử lý tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án như sau: Trường hợp việc giải quyết vụ việc dân sự bị đình chỉ theo quy định tại các điểm c, g, h và I khoản 1 Điều 192 của Bộ Luật tố tụng dân sự sửa đổi năm 2011 thì tiền tạm ứng án phí được trả lại cho người đã nộp tiền tạm ứng án phí.

Như vậy trong trường hợp này, bạn là nguyên đơn, là người đã nộp tạm ứng án phí thì theo quy định của pháp luật bạn sẽ không bị mất số tiền tạm ứng án phí đã đóng.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ