1. Giới thiệu tác giả Quang Thanh

Cuốn sách "Luật bảo vệ môi trường và Hướng dẫn mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường" do tác giả Quang Thanh hệ thống.

 

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Luật bảo vệ môi trường và Hướng dẫn mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Luật bảo vệ môi trường và Hướng dẫn mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Tác giả: Quang Thanh hệ thống

Nhà xuất bản Hồng Đức

 

3. Tổng quan nội dung sách

Ô nhiễm môi trường luôn là một trong những mối lo ngại lớn nhất của con người suốt nhiều năm qua. Trong xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tốc độ chóng mặt như hiện nay thì vấn đề ô nhiễm môi trường càng trở nên nghiêm trọng. Việc bảo vệ môi trường không phải là công việc của riêng ai, mà là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả cộng đồng, của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành các văn bản pháp luật quy định về công tác quản lý, bảo vệ môi trường; các hoạt động xử lý chất thải, phế liệu; các phương thức xác định thiệt hại, bồi thường đối với các đơn vị vi phạ nhằm giảm thiểu những tác động đến môi trường. Cụ thể như sau: 

- NĐ số 40/2019/NĐ-CP ngày 13-5-2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường; 

- VBHN số 32/VBHN-BTC ngày 17-6-2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Bảo vệ môi trường; 

- CT phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT ngày 8-5-2019 về Công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2019-2025; 

- QĐ số 849/QĐ-BTNMT ngày 8-4-2019 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 09/NQ-CP thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn; 

- QĐ số 807/QĐ-TTg ngày 3-7-2018 Chương trình mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020; 

- QĐ số 1066/QĐ-BVHTTDL ngày 28-3-2018 Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch; 

- QĐ số 491/QĐ-TTg ngày 7-5-2018 Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm

Để giúp lãnh đạo các doanh nghiệp, các cơ quan ban ngành và các bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu và thực hiện các quy định pháp luật về môi trường, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: Luật bảo vệ môi trường và Hướng dẫn mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường do Quang Thanh hệ thống.

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:

Phần 1. Luật bảo vệ môi trường và hướng dẫn mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

Phần 2. Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN ISO 14001:2015 về hệ thống quản lý môi trường;

Phần 3. Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ du lịch;

Phần 4. Quy chuẩn, tiêu chuẩn về thẩm định đề án bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Phần 5. Hướng dẫn đánh giá hiện trạng xã nước thải và xử lý sản phẩm thải bỏ, quản lý chất thải rắn;

Phần 6. Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường;

Phần 7. Biểu thuế bảo vệ môi trường và hướng dẫn quản lý thẩm định, kinh phí sự nghiệp môi trường.

 

4. Đánh giá bạn đọc

Tác giả đã hệ thống trong cuốn sách nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh về pháp luật môi trường trong cuốn sách "Luật bảo vệ môi trường và Hướng dẫn mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường": Luật bảo vệ môi trường và hướng dẫn mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Tiêu chuẩn quốc gia - tcvn iso 14001:2015 về hệ thống quản lý môi trường; Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ du lịch; Quy chuẩn, tiêu chuẩn về thẩm định đề án bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Hướng dẫn đánh giá hiện trạng xã nước thải và xử lý sản phẩm thải bỏ, quản lý chất thải rắn; Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường; Biểu thuế bảo vệ môi trường và hướng dẫn quản lý thẩm định, kinh phí sự nghiệp môi trường..... thuận tiện cho bạn đọc tra cứu, tìm hiểu và áp dụng trong thực tiễn.

Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, là tài liệu tham khảo thật sự cần thiết để bạn đọc tìm hiểu, thực hiện đúng chính sách pháp luật về môi trường.

Trong cuốn sách này, tác giả đã hệ thống các văn bản pháp luật có hiệu lực áp dụng thời điểm năm 2019, tuy nhiên, theo thời gian những quy định pháp luật luôn được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và các chính sách của nhà nước, do đó, một số văn bản tác giả hệ thống trong cuốn sách có thể sẽ không còn phù hợp hoặc bị sửa đổi, thay thế. Do đó, khi sử dụng cuốn sách để tra cứu, bạn đọc lưu ý kiểm tra lại một lần nữa hiệu lực văn bản để đảm bảo lựa chọn và áp dụng đúng quy phạm pháp luật. Đặc biệt đến nay Luật bảo vệ môi trường 2014 đã được thay thế bởi Luật bảo vệ môi trường năm 2020, theo Luật mới này nhiều quy định về bảo vệ môi trường đã được sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn, kéo theo đó, các văn bản hướng dẫn thi hành cũng sẽ được ban hành thay thế các văn bản pháp luật trước đó.

 

Kết luận: Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Luật bảo vệ môi trường và Hướng dẫn mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường".

Nếu bạn có khó khăn trong việc tra cứu hiệu lực văn bản hay quy định pháp luật trong lĩnh vực nào đó, hãy liên hệ tổng đài 1900.6162 của Luật Minh Khuê, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp chính xác và nhanh chóng nhất giúp bạn!

Luật Minh Khuê trích dẫn dưới đây một số nội dung tại Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN ISO 14001:2015 về hệ thống quản lý môi trường để bạn đọc tham khảo:

 Mục đích của một hệ thống quản lý môi trường

Mục đích của tiêu chuẩn này là đưa ra cho các tổ chức một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và ứng phó với các điều kiện môi trường biến đổi cân bằng với các nhu cầu về kinh tế - xã hội. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho phép một tổ chức đạt được các kết quả dự kiến đặt ra đối với hệ thống quản lý môi trường của mình.

Cách tiếp cận có hệ thống để quản lý môi trường có thể cung cấp cho cấp quản lý cao nhất các thông tin để xây dựng thành công trong thời gian dài và tạo ra các lựa chọn để đóng góp vào sự phát triển bền vững bằng cách:

- bảo vệ môi trường nhờ ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ các tác động xấu cho môi trường;

- giảm nhẹ những tác động bất lợi tiềm ẩn của các điều kiện môi trường đối với tổ chức;

- hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ sự phù hợp;

- nâng cao kết quả thực hiện môi trường;

- kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng đến cách thức mà các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức hiện đang được thiết kế, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và xử lý bằng cách áp dụng quan điểm vòng đời để có thể ngăn chặn những tác động môi trường nảy sinh do sự bất cẩn tại bất kỳ nơi nào trong phạm vi vòng đời;

- đạt được lợi ích về tài chính và hoạt động từ việc thực hiện các giải pháp thân thiện với môi trường nhằm củng cố vị thế trên thị trường của tổ chức;

- trao đổi các thông tin về môi trường cho các bên quan tâm có liên quan.

Tiêu chuẩn này, cũng như các tiêu chuẩn khác, không nhằm mục đích nâng cao hoặc thay đổi các yêu cầu pháp lý của tổ chức.

 Nội dung của tiêu chuẩn này

Tiêu chuẩn này phù hợp với các yêu cầu của ISO đối với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý. Những yêu cầu này bao gồm một cấu trúc cấp cao, có phần diễn đạt chính giống nhau, với các thuật ngữ thông dụng gắn với các định nghĩa cốt lõi, được thiết kế để đem lại lợi ích cho người sử dụng khi áp dụng nhiều tiêu chuẩn về hệ thống quản lý.

Tiêu chuẩn này không bao gồm các yêu cầu cụ thể về các hệ thống quản lý khác, như hệ thống chất lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, quản lý năng lượng hoặc tài chính. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này cho phép tổ chức sử dụng một phương pháp tiếp cận phổ biến và tư duy dựa trên rủi ro để tích hợp hệ thống quản lý môi trường của tổ chức vào các yêu cầu của các hệ thống quản lý khác.

Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu sử dụng để đánh giá sự phù hợp. Một tổ chức có mong muốn công bố sự phù hợp với tiêu chuẩn này có thể thực hiện bằng cách:

- thực hiện việc tự xác định và tự công bố, hoặc

- tìm kiếm xác nhận sự phù hợp của mình bởi các bên có liên quan với tổ chức, như các khách hàng, hoặc

- tìm kiếm xác nhận bằng cách tự công bố bởi một tổ chức bên ngoài, hoặc

- tìm kiếm sự chứng nhận/ đăng ký phù hợp về hệ thống quản lý môi trường của mình bởi một tổ chức bên ngoài.

Phụ lục A cung cấp các thông tin giải thích để tránh hiểu sai về các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Phụ lục B nêu sự tương ứng chung về mặt kỹ thuật giữa các phiên bản trước đó của tiêu chuẩn này và phiên bản này. Hướng dẫn áp dụng đối với hệ thống quản lý môi trường quy định trong TCVN ISO 14004.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Environmental management systems - Requirements with guidance for use

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường, mà một tổ chức có thể sử dụng làm cơ sở để nâng cao kết quả hoạt động môi trường của mình. Tiêu chuẩn này nhằm sử dụng cho một tổ chức mong muốn quản lý các trách nhiệm về môi trường của mình một cách có hệ thống, đóng góp cho trụ cột môi trường phát triển bền vững.

Tiêu chuẩn này giúp tổ chức đạt được các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý môi trường của mình, trong đó mang lại giá trị đối với môi trường, chính bản thân các tổ chức và các bên quan tâm. Nhất quán với chính sách môi trường của tổ chức, các kết quả dự kiến của một hệ thống quản lý môi trường bao gồm:

- nâng cao kết quả hoạt động môi trường;

- hoàn thành các nghĩa vụ tuân thủ;

- đạt được các mục tiêu môi trường.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình và bản chất, và vận dụng vào các khía cạnh môi trường nảy sinh từ các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ do một tổ chức xác định mình có thể kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng có cân nhắc đến quan điểm về vòng đời. Tiêu chuẩn này không nêu ra các chuẩn mực cụ thể về kết quả hoạt động môi trường.

Có thể áp dụng toàn bộ hoặc từng phần tiêu chuẩn này để cải tiến một cách có hệ thống công tác quản lý môi trường. Tuy nhiên tuyên bố về sự phù hợp với tiêu chuẩn này chỉ được chấp nhận khi tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn này được đưa vào hệ thống quản lý môi trường của tổ chức và được thực hiện đầy đủ mà không có ngoại lệ nào.