1. Khuyến khích cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư di dời vào cụm công nghiệp

Theo quy định tại Điều 3, Nghị định 68/2017/NĐ-CP, các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trong khu dân cư nên được khuyến khích di dời vào cụm công nghiệp. Cụ thể, những lĩnh vực, ngành, nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh sau đây được ưu tiên đầu tư và khuyến khích di dời:

+ Sản xuất phụ tùng, sản phẩm, sửa chữa và lắp ráp máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn. 

+ Sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Chính phủ ban hành: Tập trung vào sản xuất các sản phẩm có ảnh hưởng lớn đến các ngành công nghiệp chính, nhưng có thể gây ô nhiễm và nên được di dời khỏi khu dân cư. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ quan trọng cho các ngành công nghiệp chính.

+ Sản xuất các sản phẩm tiêu dùng, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, lao động ở địa phương: Tăng cường sản xuất các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, từ thực phẩm đến hàng tiêu dùng, với ưu tiên sử dụng nguyên liệu địa phương. Tạo cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương và giảm gánh nặng vận chuyển.

+ Các ngành, nghề, sản phẩm có tiềm năng mạnh của địa phương, vùng, và các lĩnh vực, ngành, nghề khác phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp địa phương.

+ Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản.

Đối với tổ chức và cá nhân đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp thuộc các lĩnh vực, ngành, nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh được khuyến khích, họ sẽ được ưu tiên xem xét các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Tóm lại, theo quy định này, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư được khuyến khích chuyển đến cụm công nghiệp nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường cư trú.

Di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm đến cụm công nghiệp có thể giảm tác động tiêu cực đến môi trường cư trú và làm giảm ô nhiễm không khí, nước và đất đai. Di chuyển các nguồn ô nhiễm ra khỏi khu dân cư giúp bảo vệ sức khỏe của người dân, giảm nguy cơ mắc các bệnh do tác động của chất ô nhiễm. Tạo điều kiện cho việc phát triển bền vững trong các khu vực dân cư, đồng thời thúc đẩy sự tiến bộ của cụm công nghiệp. Cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân trong các làng nghề và khu dân cư bằng cách giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ hoạt động sản xuất ô nhiễm. Di dời cơ sở sản xuất ô nhiễm đến cụm công nghiệp có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn để quản lý và kiểm soát các nguồn năng lượng và môi trường. Tạo động lực cho sự phát triển của cụm công nghiệp, đồng thời tạo cơ hội để thu hút đầu tư mới và tạo ra các nguồn việc làm. Cụm công nghiệp có thể trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế địa phương, bằng cách tạo ra thu nhập và cơ hội kinh doanh mới. Điều này có thể thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp, hướng các doanh nghiệp vào các ngành công nghiệp sạch và hiệu quả.

Tuy nhiên, quá trình di dời cần được thực hiện cẩn thận, đảm bảo tính công bằng xã hội và giảm thiểu tác động tiêu cực đối với người lao động và cộng đồng. Cần có sự đối thoại và hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng để đảm bảo rằng quá trình di dời diễn ra một cách bền vững và lành mạnh.

2. Hỗ trợ cho cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư di dời vào cụm công nghiệp

Theo quy định tại điểm c của khoản 2 Điều 30 Nghị định 68/2017/NĐ-CP, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư, khi di dời vào cụm công nghiệp, có thể nhận được hỗ trợ kinh phí lập dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương, như sau:

Hỗ trợ hoạt động phát triển cụm công nghiệp: Điều tra, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu; tổ chức hội nghị, hội thảo, phối hợp xúc tiến đầu tư; in ấn, thông tin tuyên truyền, xuất bản tài liệu; tập huấn, pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ, chính sách về cụm công nghiệp; đánh giá, khảo sát, mô hình quản lý, xây dựng chính sách, kinh nghiệm phát triển cụm công nghiệp ở trong và ngoài nước.

Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp do địa phương thực hiện: Hoạt động phát triển cụm công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này; Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư; điều tra, khảo sát các tổ chức, cá nhân có nhu cầu di dời, đầu tư vào cụm công nghiệp; lập, thẩm định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp; hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cụm công nghiệp; Hỗ trợ kinh phí lập dự án đầu tư cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong làng nghề hoặc trong khu dân cư phải di dời vào trong cụm công nghiệp.

Kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp: là nguồn kinh phí sự nghiệp; được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Như vậy, theo quy định trên, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư khi di dời vào cụm công nghiệp sẽ được hỗ trợ kinh phí lập dự án đầu tư từ ngân sách địa phương để thúc đẩy quá trình chuyển đổi và giảm tác động tiêu cực đến môi trường cư trú. Chính sách hỗ trợ kinh phí lập dự án đầu tư như vậy không chỉ giúp giảm tác động tiêu cực đến môi trường cư trú mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

3. Nghĩa vụ của cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp

Cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp phải tuân theo các quy định được đề cập tại Điều 25 của Nghị định 68/2017/NĐ-CP như sau:

+ Quản lý đất và thực hiện dự án đầu tư: Sử dụng đất, triển khai dự án đầu tư, và hoạt động sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ nội dung hợp đồng kinh tế với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và theo nội dung được quy định trong Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có). Trong trường hợp quá thời hạn quy định, cơ sở sản xuất phải báo cáo chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cơ quan có thẩm quyền để được gia hạn theo quy định.

+ Tuân thủ các nghĩa vụ pháp luật: Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, đầu tư, tài chính, kế toán, kiểm toán, thống kê, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường. Thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự và nộp các khoản tiền sử dụng hạ tầng, dịch vụ công cộng, và các tiện ích khác theo thỏa thuận. Tất cả những điều này không chỉ đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh tích cực, tăng cường uy tín, và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững trong cộng đồng và môi trường xã hội.

+ Đóng góp vào việc thu hút lao động và giải quyết việc làm: Tham gia tích cực vào việc thu hút lao động, đặc biệt là ưu tiên lao động thuộc diện chính sách và hộ gia đình bị thu hồi đất để xây dựng cụm công nghiệp. Quá trình này đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, cơ quan chính trị, tổ chức xã hội và các bên liên quan khác để đảm bảo rằng cụm công nghiệp không chỉ phát triển về mặt kinh tế mà còn mang lại lợi ích xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

+ Tuân thủ các nghĩa vụ khác: Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp cần tuân thủ một loạt các nghĩa vụ và quy định pháp luật nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả, an toàn, và bền vững trong quá trình hoạt động của mình.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Các ngành nghề không được hoạt động trong khu dân cư theo quy định. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!