Do mẫu thuẫn trong làm ăn lên tôi và anh rể không làm ăn nữa và anh rể đồng ý bán lại 1/2 giá trị chiếc xe trên cho tôi là 550. Triệudo chiếc trên đang đứng vay ngân hàng là 300 triệu đồng lên khi giao tiền mặt tôi giao cho anh rể tôi là 250. Triệu số tiền còn lại là 300 triệu tôi trực tiếp thanh toán cả gốc và lãi cho ngân hàng. Có giấy xác nhận chữ ký tôi thanh toán cho ngân hàng. Tuy nhiên khi tôi bán chiếc xe cho người khác có nhờ anh rể tôi ký giấy tờ để cho người ta sang tên đổi chủ nhưng anh rể tôi không ký  ?

Vậy tôi làm thế nào để khẳng định đó là tài sản của tôi và có thể làm thủ tục sang tên đổi chủ cho người khác ?

Cảm ơn.

Người gửi : Trần Thị Thanh

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2015

Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

2. Nội dung tư vấn:

Để khẳng định chiếc xe đó là tài sản của bạn, bạn phải xác lập quyền sở hữu đối với chiếc xe này. Bạn đã tiến hành giao tiền mặt cho người anh rể, đây được xác định là một giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 119 BLDS 2015:

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Tuy nhiên, để giao dịch dân sự của bạn có hiệu lực theo đúng pháp luật thì phải tuân thủ quy định tại khoản 2 đã nêu. Vì tại Điều 10 của Thông tư 15/2014/ TT-BCA quy định về hình thức giấy bán xe của cá nhân như sau:

Điều 10. Giấy tờ của xe

1. Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, gồm một trong các giấy tờ sau đây:

...

g) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Theo đó, nếu bạn lựa chọn chứng nhận việc bán, cho, tặng xe cá nhân tại các tổ chức hành nghề công chứng thì mức độ an toàn pháp lý được bảo đảm cao hơn, vì công chứng viên phải chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp của giao dịch mua bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về công chứng. Còn nếu bạn chọn việc chứng thực chữ ký trên các giấy tờ mua bán, cho, tặng xe tại UBND cấp xã thì UBND chỉ chịu trách nhiệm về việc chữ ký trên Giấy bán, cho, tặng xe là chữ ký của người yêu cầu chứng thực; người bán và người mua phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của giao dịch mua bán, cho, tặng xe cá nhân. 

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3, Điều 53 Luật giao thông đường bộ thì xe ô tô là một trong những tài sản bắt buộc phải đăng ký để xác lập quyền sở hữu và đảm bảo đầy đủ điều kiện tham gia giao thông, nên chỉ khi xe của bạn được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký xe thì bạn mới chính thức xác lập quyền sở hữu đối với chiếc xe. 

Như vậy, nếu giao dịch dân sự giữa bạn và anh rể không có giấy tờ mua bán được công chứng, chứng thực, và anh rể bạn vẫn đứng tên trên giấy tờ đăng ký xe thì bạn vẫn chưa xác lập quyền sở hữu đối với toàn bộ tài sản này. Bởi bạn và anh rể cùng góp tiền mua xe nên BLDS 2015 quy định trường hợp này sẽ xác lập quyền sở hữu theo phần đối với tài sản chung. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền, nghĩa vụ đối với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Để có thể toàn quyền định đoạt tài sản chung hợp nhất này, bạn phải chứng minh được "có thỏa thuận khác". 

Giả sử bạn đã xác lập được quyền sở hữu của mình với chiếc xe, mà chiếc xe đang thế chấp tại ngân hàng thì theo quy định của BLDS 2015, bạn không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp là ngân hàng đồng ý.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật dân sự về mua bán xe ô tô trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê