1. Sinh viên sư phạm được hỗ trợ chi phí sinh hoạt tối đa mấy tháng một năm?

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 116/2020/NĐ-CP thì mức hỗ trợ cho sinh viên sư phạm được xem xét và thiết lập với sự quan tâm tới việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển chuyên môn và cá nhân của họ. Chi tiết như sau:

- Đối với việc đóng học phí, sinh viên sư phạm sẽ nhận được sự hỗ trợ từ nhà nước, với mức hỗ trợ được xác định dựa trên mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên mà sinh viên đang theo học. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho sinh viên, từ đó tập trung hơn vào việc học tập và phát triển nghề nghiệp.

- Ngoài việc hỗ trợ đóng học phí, sinh viên sư phạm cũng sẽ nhận được hỗ trợ tài chính hàng tháng từ nhà nước. Mức hỗ trợ này lên đến 3,63 triệu đồng mỗi tháng, được thiết lập nhằm mục đích giúp sinh viên chi trả các chi phí sinh hoạt cơ bản trong thời gian họ tập trung hoàn toàn vào việc học tại trường. Điều này cung cấp một sự an tâm và ổn định cho sinh viên, giúp họ tập trung hơn vào việc nghiên cứu và phát triển bản thân.

Theo quy định, nhà nước sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên sư phạm để giúp họ chi trả chi phí sinh hoạt trong suốt quá trình học tập. Mức hỗ trợ này được xác định dựa trên thời gian thực tế mà sinh viên dành để theo học tại trường. Điều đáng chú ý là, sinh viên sư phạm sẽ nhận được hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong khoảng thời gian tối đa là 10 tháng mỗi năm học. Thời gian này sẽ được tính toán dựa trên thời gian thực tế mà sinh viên dành để tham gia vào các khóa học và hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo của họ tại trường.

Quy định này không chỉ mang lại sự hỗ trợ tài chính quan trọng cho sinh viên trong quá trình học tập mà còn tạo điều kiện thuận lợi để họ có thể tập trung hoàn toàn vào việc nghiên cứu và phát triển bản thân, mà không phải lo lắng về các vấn đề tài chính hàng ngày. Trong trường hợp cơ sở đào tạo giáo viên áp dụng học chế tín chỉ cho việc tổ chức giảng dạy, họ có thể điều chỉnh mức hỗ trợ cho sinh viên để phản ánh đúng tính chất và đặc thù của học chế này.

Việc điều chỉnh này sẽ đảm bảo rằng tổng kinh phí hỗ trợ cho toàn bộ khóa học theo học chế tín chỉ không vượt quá mức hỗ trợ quy định cho khóa học theo năm học truyền thống. Điều này nhấn mạnh sự công bằng và tính cân đối trong việc phân bổ nguồn lực tài chính cho sinh viên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự tiếp cận và học tập của họ theo học chế tín chỉ.

 

2. Thời hạn nộp Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt

Tại Điều 7 Nghị định 116/2020/NĐ-CP thì hàng năm, cơ sở đào tạo giáo viên cùng với sự hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc thông báo về các chỉ tiêu được quy định. Thông điệp này được lan truyền tới các thí sinh đã trúng tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên.

- Qua thông báo này, các thí sinh có cơ hội đăng ký tham gia vào các chương trình đào tạo giáo viên dựa trên nhu cầu cụ thể của xã hội. Cơ sở đào tạo có thể tiến hành các hoạt động như đặt hàng, đấu thầu hoặc đào tạo theo đối tượng giao nhiệm vụ để đáp ứng đúng với phạm vi chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Điều này đảm bảo rằng nguồn nhân lực giáo viên được đào tạo đáp ứng được các yêu cầu và nhu cầu thực tế của xã hội.

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo trúng tuyển, sinh viên sư phạm được yêu cầu nộp Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt tới cơ sở đào tạo giáo viên. Mẫu đơn này được quy định cụ thể trong Phụ lục kèm theo Nghị định, là Mẫu số 01. Sinh viên có thể lựa chọn phương thức nộp đơn trực tiếp tại cơ sở đào tạo, qua dịch vụ bưu điện hoặc thậm chí qua hình thức nộp trực tuyến, nếu có sẵn.

- Điều quan trọng cần nhớ là mỗi sinh viên chỉ cần nộp duy nhất 01 bộ hồ sơ cho lần đầu đề nghị hỗ trợ trong suốt thời gian học tại cơ sở đào tạo giáo viên. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình và đảm bảo tính nhất quán trong việc quản lý hồ sơ của sinh viên. Các cơ sở đào tạo giáo viên đang tiến hành tổng hợp và thông báo cho các địa phương có nhiệm vụ giao, đặt hàng hoặc đấu thầu. Mục tiêu của việc này là để thống nhất và điều chỉnh quy trình xét hỗ trợ cho sinh viên sư phạm thuộc đối tượng được giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

- Quá trình này không chỉ giúp tạo ra sự đồng thuận và đồng nhất trong việc xác định các phương thức và tiêu chí hỗ trợ, mà còn đảm bảo rằng các sinh viên được hưởng mức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể của mỗi địa phương. Điều này làm tăng tính minh bạch và công bằng trong việc phân phối nguồn lực tài chính để hỗ trợ sự phát triển chuyên môn và cá nhân của sinh viên sư phạm.

Theo quy định hiện hành, sinh viên sư phạm được yêu cầu nộp Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày họ nhận được thông báo về việc trúng tuyển. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ thời hạn đề ra để đảm bảo quá trình hành động diễn ra một cách trơn tru và hiệu quả.

Lưu ý rằng, sinh viên sư phạm có thể lựa chọn phương thức nộp đơn này theo các cách tiện lợi như nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo, thông qua dịch vụ bưu điện hoặc thậm chí qua hình thức nộp trực tuyến, nếu có sẵn. Điều quan trọng cần nhớ là mỗi sinh viên chỉ cần nộp duy nhất 01 bộ hồ sơ cho lần đầu đề nghị hỗ trợ trong suốt thời gian học tại cơ sở đào tạo giáo viên. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình và giảm bớt bất kỳ sự phiền toái nào liên quan đến việc quản lý hồ sơ của sinh viên.

 

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm 

Điều 5 Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định kinh phí hỗ trợ cho sinh viên sư phạm được chi trả từ ngân sách nhà nước là một phần quan trọng của việc đảm bảo sự phát triển chuyên môn và cá nhân của họ. Chi tiết như sau:

- Ngân sách nhà nước hàng năm sẽ bố trí kinh phí để hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm. Điều này được thực hiện thông qua dự toán ngân sách nhà nước, với sự phân bổ chi tiết cho giáo dục và đào tạo tại các cấp địa phương, bộ, ngành, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Các cơ sở đào tạo giáo viên sẽ chịu trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ cho chi phí sinh hoạt của sinh viên sư phạm. Quy trình này được thực hiện thông qua việc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản tiền gửi của sinh viên tại ngân hàng. Điều này đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ này để đáp ứng nhu cầu thực tế của sinh viên.

- Cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sẽ tiến hành thanh toán trực tiếp cho cơ sở đào tạo giáo viên nhằm hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt của sinh viên sư phạm. Quy trình này tuân theo cơ chế Nhà nước về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đối với các sinh viên sư phạm thuộc đối tượng được giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Thông qua cơ chế này, các cơ sở đào tạo giáo viên sẽ nhận được nguồn kinh phí cần thiết để hỗ trợ sinh viên sư phạm trong việc đóng học phí và chi phí sinh hoạt. Điều này giúp đảm bảo rằng sinh viên sẽ không gặp khó khăn tài chính trong quá trình học tập và phát triển sự nghiệp giáo dục của họ.

Đối với việc hỗ trợ kinh phí cho sinh viên sư phạm về tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt, mà không thuộc đối tượng được giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, các nguồn kinh phí này sẽ được bố trí trong dự toán hàng năm của cơ sở đào tạo giáo viên. Quy trình này được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và được cấp có thẩm quyền giao. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc đảm bảo nguồn lực tài chính đủ đáp ứng để hỗ trợ sinh viên sư phạm trong quá trình học tập và phát triển cá nhân.

Theo quy định hiện hành, việc bố trí kinh phí hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm là một phần không thể thiếu trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, dành cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại các cấp địa phương, bộ, ngành, theo các quy định và hướng dẫn đang áp dụng. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo sự hỗ trợ tài chính đầy đủ để giúp sinh viên sư phạm có môi trường học tập và sinh hoạt thuận lợi, từ đó phát triển mạnh mẽ và đóng góp vào lĩnh vực giáo dục của đất nước.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Nội dung chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt và bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.