Luật sư tư vấn về chủ đề "sư phạm"

sư phạm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sư phạm.

Sách Hỏi đáp Bộ luật lao động năm 2019 của Luật sư Phạm Thanh Hữu

Sách Hỏi đáp Bộ luật lao động năm 2019 của Luật sư Phạm Thanh Hữu
Bộ luật lao động năm 2019 được ban hành có hiệu lực áp dụng kể từ 01/01/2021, so với quy định trước đó đã có nhiều sửa đổi, bổ sung. Nhằm phổ biến quy định của Bộ luật lao động 2019 đến bạn đọc Luật Minh Khuê giới thiệu cuốn sách "Hỏi đáp Bộ luật lao động năm 2019" do LS. Phạm Thanh Hữu biên soạn.

Sách Nhận diện rủi ro trong mua bán nhà đất (Luật sư Phạm Thanh Hữu)

Sách Nhận diện rủi ro trong mua bán nhà đất (Luật sư Phạm Thanh Hữu)
Mua bán nhà đất là giao dịch phổ biến trên thực tế, pháp luật điều chỉnh giao dịch này đã phức tạp, thực tiễn còn muôn hình vạn trạng hơn. Để bạn đọc tỉnh táo, đúng đắn khi tham gia giao dịch này Luật Minh Khuê giới thiệu cuốn sách "Nhận diện rủi ro trong mua bán nhà đất -(Luật sư Phạm Thanh Hữu).