Luật sư tư vấn về chủ đề "sư phạm"

sư phạm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sư phạm.

Chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm từ năm học 2021-2022

Chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm từ năm học 2021-2022
Căn cứ chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo công khai rộng rãi cho các địa phương, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào tạo giáo viên và thông báo lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook