>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tư vấn pháp luật phá sản

Tư vấn pháp luật phá sản - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thu mục tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau

1. Cơ sở pháp lý:

Luật phá sản Việt Nam 2014

2. Nội dung phân tích:

Pháp luật mỗi quốc gia đều có những đặc trưng riêng biệt tùy theo trình độ phát triển và điều kiện kinh tế - xã hội trong đất nước mình, phạm trù so sánh giữa luật phá sản ở hai quốc gia là khá rộng, vì vậy bạn có thể tham khảo một số tài liệu liên quan tới vấn đề này như:

- HOA KỲ: PHÁ SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT DUY NHẤT Ở TÒA ÁN LIÊN BANG (Xem tại: www.hcmcbar.org/NewsDetail.aspx?CatPK=4&NewsPK=92)

>> Xem thêm:  Tư vấn quy định về việc bán tài sản khi phá sản theo quyết định của Tòa án ?

- Luật phá sản của Hoa Kỳ khuyến khích chấp nhận sự rủi ro và tinh thần doanh nhân (Xem tại: vietnamese.vietnam.usembassy.gov/doc_ej0106_iv.html)

 MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT PHÁ SẢN VIỆT NAM NĂM 2014 (xem tại: www.hlu.edu.vn/tintuc/2870/TOA-DAM-KHOA-HOC-MOT-SO-DIEM-MOI-CUA-LUAT-PHA-SAN-NAM-2014.html)

ĐIỂM MỚI LUẬT PHÁ SẢN VIỆT NAM 2014 (Tham khảo tại: thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/7708/luat-pha-san-2014-nhung-diem-moi)

Chế định tài sản phá sản trong pháp luật một số quốc gia trên thế giới và những gợi mở cho Việt Nam (xem tại: moj.gov.vn/tcdcpl/tintuc/Lists/NghienCuuTraDoi/View_detail.aspx?ItemID=480)

Trên đây là những vấn đề chúng tôi tư vấn cho bạn, cảm ơn bạn đã lựa chọn và sử dụng dịch vụ của Công ty Luật Minh Khuê

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục phá sản doanh nghiệp