Người hỏi: Đ.T
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ của Công ty luật Minh Khuê.
So sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật Mỹ về bí mật kinh doanh?
Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý

Luật  sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Luật cạnh tranh năm 2004 

Luật bí mật kinh doanh hợp nhất Mỹ năm 1979

Nội dung phân tích:

1. Bí mật kinh doanh trong pháp luật Việt Nam

Căn cứ vào khoản 23 điều 4 Luật sở hữu trí tuệ thì : "Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh."

Điều 3 Khoản 10 Luật cạnh tranh năm 2004 quy định những hành vi như sau là hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh :

"Bí mật kinh doanh là thông tin có đủ các điều kiện sau đây:

a) Không phải là hiểu biết thông thường;

b) Có khả năng áp dụng trong kinh doanh và khi được sử dụng sẽ tạo cho người nắm giữ thông tin đó có lợi thế hơn so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng thông tin đó;

c) Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để thông tin đó không bị tiết lộ và không dễ dàng tiếp cận được."

2. Bí mật kinh doanh trong pháp luật Mỹ

Khoản 4 điều 1 Luật Bí mật kinh doanh hợp nhất Mỹ năm 1979 quy định : "

" Bí mật kinh doanh là các thông tin bao gồm công thức, mẫu hình, bản sưu tập thông tin, chương trình, thiết bị, cách thức, phương pháp hoặc quy trình mà trong đó:

- làm phát sinh giá trị kinh tế độc lập, thực tế và có tiềm năng, không phải là hiểu biết thông thường và người khác với các phương thức thích hợp không thể tiếp cận được giá trị kinh tế đó từ việc tiết lộ hay sử dụng thông tin;

- cần phải đưa ra các biện pháp cần thiết và hợp lý để đảm bảo tính bí mật cho thông tin."

Ngoài ra tại  Điều 39 – The Restatement of Unfair Competition (Third) của Mỹ thì “bí mật thương mại là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của một chủ thể, có giá trị và có tính bí mật đủ để tạo ra một sự thuận lợi trong kinh doanh cho chủ thể đó so với các chủ thể khác”  Ngoài ra theo Theo pháp luật Mỹ, nếu chủ sở hữu thông tin đã áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ tính “bí mật” với mục đích ngăn chặn các hành vi sử dụng hoặc tiết lộ bất hợp pháp và bí mật kinh doanh vẫn còn nguyên giá trị thì thông tin đó vẫn được xem là bí mật kinh doanh.

Nét tương đồng trong pháp luật Việt Nam và pháp luật Mỹ đó là đều phản ánh được ba đặc điểm mang tính bản chất của bí mật kinh doanh đó là : Mang tính bí mật ; Một dạng thông tin không phải là một hiểu biết thông thường, không dễ dàng tiếp cận được mà người sở hữu nó sẽ có được lợi thế kinh tế so với đối thủ cạnh tranh; Được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật hợp lý. 

Tuy nhiên thuật ngữ bí mật kinh doanh trong pháp luật Việt Nam và pháp luật Mỹ cũng có một số điểm khác biệt

- Ở Việt Nam thuật ngữ bí mật kinh doanh được định nghĩa theo cách khái quát như quy định bí mật kinh doanh là những thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh trong khi đó pháp luật Mỹ lại định nghĩa bí mật kinh doanh theo cách thức liệt kê những dạng cụ thể của các thông tin bí mật kinh doanh như  công thức, mẫu hình, bản sưu tập thông tin, chương trình, thiết bị, cách thức, phương pháp hoặc quy trình và các đặc tính của các thông tin này

- Theo pháp luật Việt Nam thì một trong những điều kiện cần và đủ của bí mật kinh doanh là " Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để thông tin đó không bị tiết lộ và không dễ dàng tiếp cận được" tức là thông tin trong hoạt động kinh doanh  cần được bảo mật không bị tiết lộ mới được coi là bí mật kinh doanh. Tuy nhiên Theo pháp luật Mỹ,  "nếu chủ sở hữu thông tin đã áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ tính “bí mật” với mục đích ngăn chặn các hành vi sử dụng hoặc tiết lộ bất hợp pháp và bí mật kinh doanh vẫn còn nguyên giá trị thì thông tin đó vẫn được xem là bí mật kinh doanh ". Như vậy pháp luật Việt Nam đề cao tính bảo mật của bí mật kinh doanh, nếu một thông tin kinh doanh bị tiết lộ thì không được coi là bí mật kinh doanh nữa. Trong khi đó pháp luật Mỹ lại đề cao tính giá trị của bí mật kinh doanh, nếu chủ sở hữu thông tin đã áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ tính “bí mật” với mục đích ngăn chặn các hành vi sử dụng hoặc tiết lộ bất hợp pháp mà thông tin thương mại vẫn bị tiết lộ nhưng thông tin này vẫn còn nguyên giá trị thì thông tin đó vẫn được xem là bí mật kinh doanh

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Nếu còn thắc mắc bạn vui lòng liên hệ qua email: Tư vấn pháp luật qua Email hoặc tổng đài 1900.6162 để được tư vấn.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn luật sở hữu trí tuệ.