Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Pháp luật Việt Nam"

Pháp luật Việt Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Pháp luật Việt Nam.

Phân các tích tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật Việt Nam

Phân các tích tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật Việt Nam
Để đánh giá về mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật cần phải dựa vào những tiêu chí được xác định về mặt lí thuyết, từ đó liên hệ với điều kiện và hoàn cảnh thực tế trong mỗi giai đoạn cụ thể, xem xét một cách khách quan và rút ra những kết luận, làm sáng tỏ những ưu điểm và nhược điểm của HTPL

Quyền kinh tế xã hội và văn hóa trong pháp luật Việt Nam

Quyền kinh tế xã hội và văn hóa  trong pháp luật Việt Nam
Ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Hiến pháp năm 2013). Hiến pháp năm 2013 đã thể chế hóa Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011)

Pháp luật Việt Nam có cấm trồng cây gai dầu ?

Pháp luật Việt Nam có cấm trồng cây gai dầu ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Theo tôi biết cây gai dầu có rất nhiều công dụng (lấy sợi, làm thuốc, nguyên liệu để sản xuất các vật liệu siêu bền...) và đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn. Ở Việt Nam có cấm trồng cây gai dầu hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn! Người gửi: N.H.P

Phân tích bản chất và đặc điểm của pháp luật Việt Nam hiện nay ?

Phân tích bản chất và đặc điểm của pháp luật Việt Nam hiện nay ?
Mỗi quốc gia có điều kiện kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, truyền thống, lịch sử riêng..., vì vậy pháp luật của mỗi nước luôn có những nét đặc thù. Ở Việt Nam, sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trách nhiệm của người vận chuyển và các trường hợp được miễn đối với người vận chuyển trong thông lệ hàng hải quốc tế và pháp luật Việt Nam

Trách nhiệm của người vận chuyển và các trường hợp được miễn đối với người vận chuyển trong thông lệ hàng hải quốc tế và pháp luật Việt Nam
Bài viết dưới đây sẽ đề cập về vấn đề: Trách nhiệm của người vận chuyển và các trường hợp được miễn trách nhiệm của người vận chuyển trong thông lệ hàng hải quốc tế cũng như theo quy định của pháp luật hàng hải Việt Nam. Làm rõ nghĩa vụ của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển...

Tự do hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tự do hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam
Tại Việt Nam, tự do giao kết hợp đồng là một trong những nguyên tắc cơ bản khi giao kết hợp đồng và quyền tự do giao kết hợp đồng là quyền mà chủ thể tham gia ký kết hợp đồng được tự do lựa chọn đối tác giao kết hợp đồng;

Quyền dân sự và chính trị trong pháp luật Việt Nam

Quyền dân sự và chính trị trong pháp luật Việt Nam
Quy định trên được tái khẳng định ở Điều 32 Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2005, trong đó nêu rằng: “Cá nhân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể. Không ai được xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, thân thể của người khác”
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng