Luật sư tư vấn về chủ đề "Pháp luật Việt Nam"

Pháp luật Việt Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Pháp luật Việt Nam.

Phân các tích tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật Việt Nam

Phân các tích tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật Việt Nam
Để đánh giá về mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật cần phải dựa vào những tiêu chí được xác định về mặt lí thuyết, từ đó liên hệ với điều kiện và hoàn cảnh thực tế trong mỗi giai đoạn cụ thể, xem xét một cách khách quan và rút ra những kết luận, làm sáng tỏ những ưu điểm và nhược điểm của HTPL

Hội nghị chủ nợ là gì ? Quy định pháp luật Việt Nam về hội nghị chủ nợ ?

Hội nghị chủ nợ là gì ? Quy định pháp luật Việt Nam về hội nghị chủ nợ ?
Hội nghị chủ nợ là cuộc họp của các chủ nợ được triệu tập trong thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp để thảo luận thông qua phương án hòa giải, giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc kiến nghị về phương án phân chia tài sản khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.

Phân tích bản chất và đặc điểm của pháp luật Việt Nam hiện nay ?

Phân tích bản chất và đặc điểm của pháp luật Việt Nam hiện nay ?
Mỗi quốc gia có điều kiện kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, truyền thống, lịch sử riêng..., vì vậy pháp luật của mỗi nước luôn có những nét đặc thù. Ở Việt Nam, sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phân tích các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam ?

Phân tích các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam ?
Trong hệ thống pháp luật Việt Nam tồn tại khá nhiều các ngành luật như ngành luật hiến pháp, ngành luật hành chính, ngành luật dân sự, ngành luật tố tụng dân sự, ngành luật hình sự, ngành luật tố tụng hình sự, ngành luật tài chính, ngành luật ngân hàng, ngành luật hôn nhân và gia đình...

Tự do hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tự do hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam
Tại Việt Nam, tự do giao kết hợp đồng là một trong những nguyên tắc cơ bản khi giao kết hợp đồng và quyền tự do giao kết hợp đồng là quyền mà chủ thể tham gia ký kết hợp đồng được tự do lựa chọn đối tác giao kết hợp đồng;

Pháp luật Việt Nam có cấm trồng cây gai dầu ?

Pháp luật Việt Nam có cấm trồng cây gai dầu ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Theo tôi biết cây gai dầu có rất nhiều công dụng (lấy sợi, làm thuốc, nguyên liệu để sản xuất các vật liệu siêu bền...) và đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn. Ở Việt Nam có cấm trồng cây gai dầu hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn! Người gửi: N.H.P

Các hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

Các hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành
Các hoạt động xúc tiến thương mại được sử dụng rất nhiều trong các hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, thương nhân cần nắm được một số quy định cụ thể về xúc tiến thương mại nhằm giúp các hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi hơn, thu hút khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường.

Tiền mã hóa (cryptocurrency) là gì? Pháp luật Việt Nam về tiền mã hóa?

Tiền mã hóa (cryptocurrency) là gì? Pháp luật Việt Nam về tiền mã hóa?
Tiền mã hóa là một dạng của tiền mật tính điện tử hoặc tiền kỹ thuật số, tiền ảo, là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế để làm việc như là một trung gian trao đổi mà sử dụng mật mã để đảm bảo các giao dịch của nó, để kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và để xác minh việc chuyển giao tài sản

Trách nhiệm của người vận chuyển và các trường hợp được miễn đối với người vận chuyển trong thông lệ hàng hải quốc tế và pháp luật Việt Nam

Trách nhiệm của người vận chuyển và các trường hợp được miễn đối với người vận chuyển trong thông lệ hàng hải quốc tế và pháp luật Việt Nam
Bài viết dưới đây sẽ đề cập về vấn đề: Trách nhiệm của người vận chuyển và các trường hợp được miễn trách nhiệm của người vận chuyển trong thông lệ hàng hải quốc tế cũng như theo quy định của pháp luật hàng hải Việt Nam. Làm rõ nghĩa vụ của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển...

Luật trong mua bán hàng hóa quốc tế được quy định như thế nào trong pháp luật Việt Nam cũng như các Điều ước quốc tế?

Luật trong mua bán hàng hóa quốc tế được quy định như thế nào trong pháp luật Việt Nam cũng như các Điều ước quốc tế?
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là một hình thức pháp lý của quan hệ thương mại quốc tế, chính vì vậy nó bị sự điều chỉnh bởi nguồn luật thương mại quốc tế, bao gồm các điều ước về mua bán hàng hóa quốc tế, các tập quán quốc tế về thương mại, tiền lệ pháp và pháp luật quốc gia.

Khái niệm giao dịch bảo đảm theo qui định của Pháp luật Việt nam

Khái niệm giao dịch bảo đảm theo qui định của Pháp luật Việt nam
Có thể nói, vấn đề mà người có quyền trong các giao dịch dân sự quan tâm chính là khả năng thực hiện nghĩa vụ dân sự của người có nghĩa vụ. Do đó, các quy định về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự ra đời trước hết là nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ bên có quyền trong sự ổn định và hài hoà các quan hệ dân sự.