Luat Minh Khue

pháp luật việt nam

pháp luật việt nam - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về pháp luật việt nam

Quy định về vốn pháp định trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam

Quy định về vốn <strong>pháp</strong> định trong <strong>pháp</strong> <strong>luật</strong> doanh nghiệp <strong>Việt</strong> <strong>Nam</strong>
Vốn (capital) có vai trò cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào trên thế giới khi ra thương trường. Nhận xét về vai trò của đồng vốn ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng, Barrios (2003) khẳng định vốn đối với các ngân hàng có vai trò quyết định để đánh giá khả năng tài chính dài hạn và khả năng thanh toán của các ngân hàng cũng như niềm tin của công chúng vào hoạt động của các ngân hàng.[1]