NỘI DUNG TƯ VẤN:

1. Tác động tích cực:

1.1 Là chất xúc là cầu nối giữa cung - cầu trên thị trương chứng khoán

Hoạt động của các chủ thể kinh doanh chứng khoán là chất xúc là cầu nối giữa cung - cầu trên thị trương chứng khoán. (Hay nói cách khác nó là phương thức thiết lập kênh dẫn vốn trực tiếp giữa các nhà đầu tư là cống chúng với chính phủ và doanh nghiệp).

Nêu coi chứng khoán là hàng hóa với các đặc điểm đầy đủ của chúng. Chứng khoán cần được “sản xuất”, lưu thống và nhà “sản xuất”, tham gia “ lưu thống” có nhu cầu đường nhiên là tạo thu nhập từ hoạt động của mình thống qua Thị trường chứng khoán. Nhưng để chứng khoán được lưu thống từ nhà phát hành tới các nhà đầu tư đem lại hiệu quả thì không phải là việc dễ dàng. Như vậy, cần phải có những tổ chức làm cầu nối giữa cung – cầu chứng khoán trên thị trường. Trên thị trường sơ cấp một doanh nghiệp khi thực hiện huy động vốấn bằng cách phát hành chứng khoán thường họ không tự bán chứng khoán của mình bởi lẽ các công việc trong quá trình phát hành như: xác định giá bán, số lượng và thời điểm phát hành chứng khoán…nếu doanh nghiệp phát hành tự tiến hành thì hiệu quả thường không cao, mất nhiều thời gian và quá tốn kém, thậm chí còn gánh chịu hậu quả rủi ro về mặt tài chính và pháp lí. Nên cần nhờ đến các chủ thể chuyên nghiệp hoạt động trên thị trường chứng khoán tư vấn và giúp họ phát hành chứng khoán thì những khó khằn trên sẽ được giải quyết và chi phí cho những công việc này cũng giảm đi.

Trên thị trường sơ cấp: Chứng khoán có sự lưu thống của nhiều loại chứng khoán của các ngành kinh tế. Để đánh giá chính xác giá trị thực của chứng khoán từ đó đưa ra quyết định đấầu tư hợp lí thì người đầu tư phải có thống tin đáng tin cậy và phải cập nhập thường xuyên về tình hình kinh doanh của tổ chức phát hành thì đấy là một công việc vượt qua khả nằng của nhà đầu tư bình thường. Trong khi đó, có tổ chức chuyên nghiệp cập nhập, lưu trữ và xử lí các thông tin về tổ chức phát hành để cung cấp cho người đấu tư bất cứ lúc nào mà họ cần. Hơn nữa, trong Thị trường chứng khoán bao giờ cũng có người cần mua, người cần bán chứng khoán nhưng họ không biết nhau. Nếu họ tự đi đối tác thì mất mất thời gian, có khi còn bị ép giá. Cách tốt nhất họ ủy quyền cho các tổ chức chuyên nghiệp thu thập các nguyện vọng kiểu này đó là những nhà môi giới chứng khoán. Theo cách này, cơ hội gặp nhau của người mua và người bán chứng khoán dễ dàng hơn mà thời gian, chi phí cho những giao dịch này cũng thấp.

Đối với người đầu tư chứng khoán khi mua bán chứng khoán cũng cần có sự giúp đỡ của những người môi giới đầu tư giàu kinh nghiệm để không bị nhầm lẫn hoặc lừa gạt, dẫn đến rủi ro trong hoạt động đầu tư.

Tác động này được thể hiện trong các hoạt động của các chủ thể kinh doanh chứng khoán như ngấn hàng thương mại, công ty quản lý quỹ. Trong đó điển hình nhất là hoạt động của công ty chứng khoán gồm những hoạt động kinh như: hoạt động môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán và các hoạt động dịch vụ tài chính khác. Với tư cách là một định chế tài chính trung gian tham gia hầu hết vào quá trình luấn chuyển của chứng khoán: từ khấu phát hành trên thị trường sơ cấp đến khâu giao dịch mua bán trên thị trường thứ cấp: Trên thị trường sơ cấp: thì công ty chứng khoán là cầu nối giữa nhà phát hành và nhà đầu tư, giúp các tổ chức phát hành huy động vốn một cách nhanh chóng thống qua nghiệp vụ bảo lãnh phát hành. Công ty chứng khoán với nghiệp vụ chuyên mốn, kinh nghiệp nghề nghiệp và bộ máy tổ chức thích hợp, họ thực hiện tốt vai trò trung gian môi giới mua bán, phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư và thực hiện một số dịch vụ khác cho cả người đầu tư và người phát hành. Với nghiệp vụ này, công ty chứng khoán thực hiện vai trò làm cầu nối và là kênh dẫn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu.

Còn trên thị trường thứ cấp: Công ty chứng khoán là cầu nối giữa các nhà đầu tư, là trung gian chuyển các khoản đầu tư thành tiền và ngược lại. Trong môi trường đầu tư ổn định, các nhà đầu tư luôn chuộng những chứng khoán có tính thanh khoản cao, vì họ luốn có nhu cầu chuyển đổi số vốn tạm thời nhàn rỗi thành các khoản đầu tư và ngược lại. Công ty chứng khoán với nghiệp vụ môi giới, tư vấn đầu tư đảm nhận tốt vai trò chuyển đổi này, giúp cho các nhà đầu tư giảm thiểu thiệt hại vê giá trị khoản đầu tư của mình. Hay nhằm phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng, nhu cầu vốn dài hạn thông qua phát hành trái phiếu của các ngân hàng thương mại là rất lớn. Việc các ngân hàng thương mại phát hành trái phiếu chính là một kênh dẫn vốn quan trọng cho các ngân hàng thương mại cho mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế.

1.2 Tác động làm thúc đẩy thị trường chứng khoán

Tác động làm thúc đẩy thị trường chứng khoán hoạt động thông qua đòn bẩy lợi ích kinh tế của các nhà kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp:

Điều dễ hiểu là khi các nhà kinh doanh chứng khoán được lợi nhuận nhiều hơn trong các hoạt động kinh doanh thì đương nhiên họ sẽ tham gia vào thị trướng chứng khoán một cách tích cực hơn và ngược lại. Khoản lợi ích này thực chất là sự chia sẻ giữa khách hàng với các nhà kinh doanh chứng khoán thông qua con đường thương lượng bằng hợp đồng. Ví dụ: Hợp đồng bảo lãnh phát hành chứng khoán. Loại hợp đồng này tỏ ra rất có lợi cho tổ chức phát hành chứng khoán vì dường như họ không phải lo lắng gì về nguy cơ thất bại của đợt phát hành chứng khoán. Tuy nhiên bù lại họ sẽ phải trả một mức phí dịch vụ cao hơn cho tổ chức phát hành chuyên nghiệp, có khả năng tài chính mạnh và có tham vọng chi phối đối với thị trường dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

1.3 Tác động góp phần điều tiết và bình ổn giá trên Thị trường chứng khoán.

Cung cấp các dịch vụ tư vấn cần thiết của các chủ thể kinh doanh góp phần cho Thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, cụ thể: Các chủ kinh doanh chứng khoán giúp cung cấp cơ chế xác định giá cho các khoản đầu tư: các chủ thể kinh doanh chứng khoán thông qua Sở giao dịch và thị trường OTC cung cấp một cơ chế xác định giá nhằm giúp các nhà đầu tư đánh giá đúng thực tế và chính xác các khoản đầu tư của mình. Trên thị trường sơ cấp: khi thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, các chủ thể kinh doanh chứng khoán thực hiện vai trò tạo cơ chế giá chứng khoán thông qua việc xác định và tư vấn cho các tổ chức phát hành mức giá phát hành hợp lý. Trên thị trường thứ cấp: tất cả các lệnh mua bán thông qua các công ty chứng khoán được tập trung tại thị trường giao dịch và trên cơ sở đó, giá chứng khoán được xác định theo quy luật cung cầu. Ngoài ra, công ty chứng khoán còn cung cấp nhiều dịch vụ khác hỗ trợ giao dịch chứng khoán.

1.4 Khiến cho dòng vốn trên thị trường chứng khoán vận hành nhanh hơn

Hoạt động của các chủ thể kinh doanh chứng khoán khiến cho dòng vốn trên thị trường chứng khoán vận hành nhanh hơn, hiệu quả hơn.

2. Tác động tiêu cực:

Bên cạnh những tác động tich cực do hoạt động của các chủ thể kinh doanh chúng khoán đối với Thị trường chứng khoán thì nó còn đem lại nh ững tác động xấu, kìm hãm sự phát triển trên Thị trường chứng khoán.

Vì mục têu lợi nhuận mà các hoạt động của chủ thể kinh doanh chứng khoán đã sử dụng những biện pháp cạnh tranh không lành mạnh gấy ảnh hưởng xấu đến sự phát triển chung của Thị trường chứng khoán, tạo tấm lý lo ng ại cho các nhà đấầu tư. Có lẽ chưa bao giờ người ta nói nhiều đến chuy ện rò rỉ thống tin, chuyện cạnh tranh thiếu lành mạnh... của một bộ phận tham gia thị trường chứng khoán như hiện nay. Rò rỉ thông tin được coi là một trong những vấn đề đạo đức nguy hại nhất trên thị trường chứng khoán. Nó thường bắt nguồn từ những người có trách nhiệm trong các công ty niêm yết, công ty chứng khoán và cả nhấn viên làm việc trên sàn chứng khoán.

Do vậy, một quy chuẩn đạo đức tin cậy cho thị trường chứng khoán tại Việt Nam đang được giới đầu tư mong đợi. Bên cạnh đó, không ít trường hợp người môi giới đã “lái” nhà đầu tư theo hướng có lợi cho mình hoặc một nhóm người nào đó bằng những thống tin không đầy đủ. Lãnh đạo một công ty chứng khoán cũng th ừa nh ận rằng, đã có công ty chứng khoán vì mục đích lợi nhuận đã thổi phồng tnh hình kinh doanh của doanh nghiệp lên để phát hành cổ phiếu giá cao. Sau đó bỏ mặc các nhà đầu tư với những thua lốẫ của doanh nghiệp đã phát hành cổ phiếu. Tính minh bạch của các doanh nghiệp và cá nhấn tham gia là sự sống còn của thị trường chứng khoán, nhưng hiện nó đang bị coi nhẹ. Theo quy định Nhà nước ban hành, 11 phí môi giới chứng khoán là 0,5% nhưng hiện nay, các công ty đã gi ảm xuống mức 0,4%; 0,3% và có công ty chỉ còn 0,15%. Cũng chính do cách cạnh tranh bằng giảm phí nên chất lượng dịch vụ chứng khoán không đảm bảo. Thêm vào đó, có công ty chứng khoán gặp phải trường hợp cán bộ của mình sau khi bị kéo sang công ty khác đã tiết lộ thông tin nội bộ của doanh nghiệp cho đối thủ cạnh tranh. Không ít nhà đầu tư đã tạo mối thân quen với những người nắm giữ thông tin để mua hoặc hợp tác làm ăn. Khi giao dịch nội gián có đất sống thì cũng có nghĩa công tác giám sát quá yếu. Việc quản lý yếu kém đồng nghĩa với tạo cơ hội ằn cắp cho những người làm việc trong mối trường ấy. Hậu quả là những doanh nghiệp trung thực, chấn chính mất cơ hội phát triển. Từ đó ảnh hưởng tới sự phát triển Thị trường chứng khoán nước ta.

3. Sự tác động của các chủ thể khác tới thị trường chứng khoán:

Để tồn tại, điều kiện tiên quyết là phải có đối tượng - hay hàng hoá lưu thông trên thị trường đó. Chứng khoán chính là hàng hoá cơ bản nhất trong giao dịch trên Thị trường chứng khoán. Chứng khoán bên cạnh những đặc tính ưu việt cũng tồn tại không ít yếu tố rủi ro có thể gây thiệt hại cho quyền và lợi ích của nhà đầu tư. Do vậy, để chứng khoán đảm bảo đô ̣ an toàn cao thì bản thân các chủ thể phát hành ra các loại chứng khoán phải đáp ứng được các yêu cầu nhất định. Vai trò quan trọng của tổ chức phát hành thể hiện qua hoạt động phát hành chứng khoán ra công chúng nhằm thu hút các nguồn vốn trung và dài hạn, mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận.

Trước khi các văn bản pháp luật trực tiếp điều chỉnh về chứng khoán và Thị trường chứng khoán được ban hành, pháp luật Việt Nam đã quy định một số chủ thể được quyền phát hành chứng khoán. Tuy nhiên, các hoạt động này chỉ là phát hành riêng lẻ mà không phải phát hành ra công chúng qua Thị trường chứng khoán. Chính sự gia tăng ngày càng nhiều các loại chứng khoán và nhu cầu trao đổi, giao dịch các loại chứng khoán đó đã tạo ra tiền đề kích thích sự ra đời của Thị trường chứng khoán ở Việt Nam, sự tồn tại của các loại chứng khoán đó về cơ bản đảm bảo cho hàng hoá giao dịch cho hoạt động của Thị trường chứng khoán.

Có thể nhận thấy rằng pháp luật tác động chặt chẽ nhằm ràng buộc trách nhiệm của công ty đối với nhà đầu tư, công ty phải có đủ điều kiện về tài chính, về trình đô chuyên môn pháp lý mới được phép hoạt động. Quy định này một mặt bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, mặt khác củng cố uy tín của công ty nhằm mục đích chung là cung cấp các hàng hoá có chất lượng tốt cho hoạt động của Thị trường chứng khoán, tạo lập cơ sở vững chắc cho sự vận hành và phát triển của Thị trường chứng khoán.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hàng còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email [email protected] để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê