Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bản chất giai cấp của Đảng"

Bản chất giai cấp của Đảng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bản chất giai cấp của Đảng.

Khái quát về bản chất giai cấp của Đảng hiện nay?

Khái quát về bản chất giai cấp của Đảng hiện nay?
Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, đó là giai cấp triệt để cách mạng nhất, luôn có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần đoàn kết chặt chẽ trong đội ngũ của giai cấp mình với nhân dân lao động và toàn dân tộc, đồng thời luôn nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng