Luật sư tư vấn về chủ đề "bàn giao tài liệu"

bàn giao tài liệu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bàn giao tài liệu.

Hỏi về việc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) và bàn giao tài liệu sau khi chấm dứt hợp đồng lao động ?

Hỏi về việc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) và bàn giao tài liệu sau khi chấm dứt hợp đồng lao động ?
Khi chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động nghĩa vụ bàn giao tài liệu, khách hàng, hồ sơ, công việc hay không ? Giải đáp một số vướng mắc của người lao động, chủ sử dụng lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp cụ thể:

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu
Trong quá trình giao dịch thương mại, mua bán hàng hóa, tư vấn ... việc các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thường xuyên có những hoạt động trao đổi chứng từ, tài liệu, hồ sơ - Việc lập biên bản bàn giao tài liệu là hết sức cần thiết nhằm tránh những tranh chấp trong tương lai: