>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 -----------------------------------------------------------------

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

--------------------------

 

Số ../ BBBG -......

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

       

                     Hà Nội, ngày ___  tháng ___ năm 20....

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

 

Bên Giao: ................................................................................................................................................

Họ tên: .....................................................................................................................................................

Chức vụ: ..................................................................................................................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................................................

 

>> Xem thêm:  Luật sư Tư vấn Pháp luật Miễn phí qua Điện thoại

Bên Nhận: Công ty Luật Minh Khuê

Họ tên:  ....................................................................................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................................................................

Trụ sở: Số ...., ngõ ......, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chi tiết tài liệu bàn giao

 

STT

Nội dung

Số lượng

Ghi chú

 

01

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

Bên Giao

 

 

 

NGUYỄN VĂN A

Bên Nhận

 

 

 

NGUYỄN VĂN B

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản bàn giao tài sản bản cập nhật mới nhất năm 2020

>> Xem thêm:  Chính thể quân chủ chuyên chế là gì ? Sự hình thành, phát triển chính thể quân chủ chuyên chế