>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 -----------------------------------------------------------------

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

--------------------------

Số ../ BBBG -......

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

                     Hà Nội, ngày ___  tháng ___ năm 20....

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Bên Giao: ................................................................................................................................................

Họ tên: .....................................................................................................................................................

Chức vụ: ..................................................................................................................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................................................

Bên Nhận: Công ty Luật Minh Khuê

Họ tên:  ....................................................................................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Luật sư Tư vấn Pháp luật Miễn phí qua Điện thoại

Trụ sở: Số ...., ngõ ......, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chi tiết tài liệu bàn giao

STT

Nội dung

Số lượng

Ghi chú

01

02

03

04

05

06

Bên Giao

NGUYỄN VĂN A

Bên Nhận

NGUYỄN VĂN B

-----------------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư tại thị trường Việt Nam