Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "ban hành luật"

ban hành luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ban hành luật.

Phân tích sự cần thiết ban hành luật thuế thu nhập cá nhân

Phân tích sự cần thiết ban hành luật thuế thu nhập cá nhân
Trong hệ thống chính sách thuế gồm có các loại thuế gián thu và thuế trực thu. Thuế gián thu như: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, động viên thu nhập xã hội thông qua tiêu dùng của các tổ chức và cá nhân, không căn cứ vào thu nhập và gia cảnh của người nộp thuế. Thuế trực thu như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp điều tiết thu nhập của doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân điều tiết thu nhập của cá

Cơ sở ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Cơ sở ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Qua 03 năm thi hành Luật năm 2015, công tác xây dựng pháp luật ở nước ta đã có chuyển biến tích cực, chất lượng văn bản pháp luật đã được nâng cao hơn, nhiều văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quan điểm, mục đích ban hành luật Đầu tư công

Quan điểm, mục đích ban hành luật Đầu tư công
Khái niệm đầu tư công được quy định tại khoản 15 Điều 4 Luật đầu tư công năm 2019: “15. Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này".

Ban hành luật về độc quyền nhà nước là cấp bách

Ban hành luật về độc quyền nhà nước là cấp bách
Trước hết cần hiểu chính xác công ty độc quyền và công ty có vị trí thống lĩnh thị trường (TLTT). Theo Điều 11 Luật Cạnh Tranh (LCT), „doanh nghiệp được coi là có vị trí TLTT nếu có thị phần từ 30%…“.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng