Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bán xe ô tô"

bán xe ô tô | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bán xe ô tô.

Tiêu chuẩn để làm giáo viên dạy lái xe ô tô năm 2019

Tiêu chuẩn để làm giáo viên dạy lái xe ô tô năm 2019
Sắp tới, dự kiến tôi muốn định hướng nghề nghiệp của mình làm giáo viên dạy lái xe ô tô, tuy nhiên tôi chưa có nhiều thông tin về mảng này, tôi chưa biết được mình phải đáp ứng những điều kiện gì thì mới đủ cơ sở để làm giáo viên dạy lái xe ô tô?