Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo lãnh ra nước ngoài"

bảo lãnh ra nước ngoài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo lãnh ra nước ngoài.

Thủ tục nhận con nuôi để bảo lãnh ra nước ngoài ? Điều kiện để người nước ngoài nhận con nuôi ?

Thủ tục nhận con nuôi để bảo lãnh ra nước ngoài ? Điều kiện để người nước ngoài nhận con nuôi ?
Cho người nước ngoài nhận con nuôi là một trong những quan hệ pháp lý phát sinh trong thời kỳ hội nhập. Vậy Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về thủ tục cho nhận con nuôi, bảo lãnh con nuôi sang nước ngoài sinh sống ? Luật sư của Công ty luật Minh Khuê sẽ tư vấn và giải đáp cụ thể:

Con ngoài giá thú, có bảo lãnh ra nước ngoài được không?

Con ngoài giá thú, có bảo lãnh ra nước ngoài được không?
Việc bảo lãnh con ngoài giá thú ra nước ngoài cần thực hiện những thủ tục pháp lý nào tại Việt Nam và các vấn đề pháp lý liên quan trực tiếp đến việc nuôi dưỡng con ngoài giá thú sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp trực tuyến: