Luat Minh Khue

biên chế nhà nước

biên chế nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biên chế nhà nước.

Xét biên chế ngành Công an nghĩa vụ và cách tính điểm biên chế?

Xét biên chế ngành Công an nghĩa vụ và cách tính điểm biên chế?
Biên chế là số người làm việc ở vị trí công việc phục vụ lâu dài và vô hạn trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước. Biên chế được hưởng các chế độ về phụ cấp và lương, được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc do đơn vị quyết định dưới sự hướng dẫn của Nhà nước.Vậy xét biên chế ngành Công an nghĩa vụ như thế nào? Cách tính điểm biên chế được quy định ra sao?

Ai quyết định biên chế của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước?

Ai quyết định biên chế của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước?
Tổng cục Dự trữ Nhà nước là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia và trực tiếp quản lý các loại hàng dự trữ. Pháp luật quy định ai quyết định biên chế của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước?
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng