Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "biện pháp xử lý"

biện pháp xử lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biện pháp xử lý.

Đối tượng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Đối tượng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
Điều 90 của Luật quy định về đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, trong đó, mức độ vi phạm “nhiều lần” tại Pháp lệnh XLVPHC đã được quy định cụ thể tại Luật là “02 lần trở lên trong 06 tháng”.

Quy định về biện pháp xử lý không giam giữ và xử lý giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội trong các quy tắc Bắc kinh

Quy định về biện pháp xử lý không giam giữ và xử lý giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội trong các quy tắc Bắc kinh
Quy định về biện pháp xử lý không giam giữ và xử lý giam giữ trong các quy tắc Bắc kinh (Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc về hoạt động tư pháp đối với người vị thành niên, 1985) được thông qua theo Nghị quyết 40/33 ngày 29/11/1985 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc...

Quy định về định tội và quyết định biện pháp xử lý đối với người vị thành niên trong các quy tắc Bắc kinh

Quy định về định tội và quyết định biện pháp xử lý đối với người vị thành niên trong các quy tắc Bắc kinh
Quy định về định tội và quyết định biện pháp xử lý trong các quy tắc Bắc kinh (Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc về hoạt động tư pháp đối với người vị thành niên, 1985) được thông qua theo Nghị quyết 40/33 ngày 29/11/1985 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc...
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng