Hành vi xâm phạm quyền SHTT bị xử lý bằng các biện pháp sau: Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ xâm phạm, ­­có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự.

Cụ thể trong trường hợp sau:

Công ty Cổ phần ABC có địa chỉ tại phường A, quận B, TP.C, Việt Nam có đang sử dụng dấu hiệu "Tiên Long" đã được đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ số 123xx của chủ sở hữu là Công ty TNHH XYZ cùng nhóm dịch vụ 36 về đại lý bất động sản, quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, ...

Công ty Cổ phần ABC đã sử dụng dấu hiệu có khả năng bị coi là vi phạm nhãn hiệu "Tiên Long" gắn lên trên các website, biển hiệu cửa hàng, biển quảng cáo của Công ty và các dự án của đơn vị.

Công ty TNHH XYZ muốn xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu "Tiên Long" thì cần thực hiện các bước và biện pháp xử lý như sau:

1. Thực hiện lập vi bằng 

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020.

Lập vi bằng là một thủ tục không bắt buộc, tuy nhiên, để đảm bảo bên vi phạm là Công ty ABC không gỡ bỏ về hành vi vi phạm thì Công ty XYZ nên lập vi bằng đối với trang web có chứa nhãn hiệu và thông tin vi phạm tại văn phòng thừa phát lại.

- Hình thức của vi bằng là văn bản. Văn bản này phải do chính Thừa phát lại lập, họ không được ủy quyền hay nhờ người khác lập và ký tên thay mình trên vi bằng;

- Việc lập vi bằng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về hình thức và nội dung của văn bản;

- Vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến. Đó là kết quả của quá trình quan sát trực quan và được phản ánh một cách khách quan, trung thực trong một văn bản do Thừa phát lại lập;

- Vi bằng do Thừa phát lại lập theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật được dùng làm chứng cứ và có giá trị chứng minh;

- Vi bằng có thể được sao chép và được sử dụng làm chứng cứ lâu dài. Việc vào sổ theo dõi, lưu trữ vi bằng phải tuân thủ các quy định về bảo mật và lưu trữ.

2. Giám định hành vi vi phạm 

Để có căn cứ chắc chắn nhất trong việc xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của Công ty XYZ thì nên yêu cấu Viêjn khoa học sở hữu trí tuệ Việt Nam thực hiện việc giám định sở hữu công nghiệp để xác định việc sử dụng các tên miền như trên có bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của Quý Công ty hay không?

Mặc dù đây cũng không phải là hoạt động bắt buộc nhưng Viện khoa học sở hữu trí tuệ Việt Nam với tư cách là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và công nghệ và là đơn vị duy nhất có chức năng giám định sở hữu công nghiêjp theo quy định của pháp luật thì kết luận giám định của cơ quan này là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng để cơ quan có thẩm quyền làm căn cứ giải quyết vụ việc hoặc để các bên có liên quan giải quyết tranh chấp phát sinh.

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 119/2010/NĐCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ-CP nội dung giám định bao gồm các vấn đề sau đây:

- Xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

- Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là Yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không;

- Xác định có hay không sự trùng/ tương đương/ tương tự/ gây nhầm lẫn/ khó phân biệt/ sao chép giữa đối tượng được xem xét và đối tượng được bảo hộ;

- Xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ và xác định giá trị thiệt hại.

Trên cơ sở kết luận giám định thì Công ty XYZ có thể lựa chọn các biện pháp sau đây để xử lý vụ việc:

3. Gửi thư cảnh cáo

Ở phương án này, Quý Công ty sẽ gửi thư cảnh báo đến bên bị nghi ngờ thực hiện hành vi vi phạm và yêu cầu họ:

- Ngừng ngay lập tức việc thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

- Loại bỏ các yếu tố xâm phạm;

- Tiêu huỷ tài liệu, bảng hiệu, giấy tờ giao dịch có gắn yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của Quý Công ty;

- Cam kết về việc không tiếp tục vi phạm quyền đối với nhãn hiệu.

Với phương án này sẽ tiết kiệm được chi phí và thời gian cho Quý Công ty, theo thông thường, khi nhận được thư cảnh cáo này thì bên bị nghi ngờ thực hiện hành vi xâm phạm sẽ tự nguyện thực hiện các công việc Quý công ty yêu cầu. Tuy nhiên, Quý Công ty có thể thực hiện các biện pháp xử lý khác luôn hoặc trong trường hợp đã gửi thư cảnh cáo nhưng bên bị nghi ngờ không làm theo thì thực hiện biện pháp dưới đây.

4. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật

Tuỳ thuộc vàp tính chất, mức độ vi phạm mà Quý Công ty có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thụ lý và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Với phương án này, Quý Công ty sẽ yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, thanh tra và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thep quy định của pháp luật.

Việc áp dụng biện pháp hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan Thanh tra, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Uỷ ban nhân dân các cấp. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan này có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Việc áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan.

Các hình thức xử phạt hành chính 

Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định tại khoản 1 Điều 211 của Luật SHTT bị buộc phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

Cảnh cáo;

Phạt tiền.

Tuỳ theo tính chất, mức độ xâm phạm, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung khác nhau.

Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính

Trong các trường hợp sau đây, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính:

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội;

Tang vật vi phạm có nguy cơ bị tẩu tán hoặc cá nhân, tổ chức vi phạm có biểu hiện trốn tránh trách nhiệm;

Nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính được áp dụng theo thủ tục hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

Tạm giữ người;

Tạm giữ hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm;

Khám người;

Khám phương tiện vận tải, đồ vật; khám nơi cất giấu hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm về sở hữu trí tuệ;

Các biện pháp ngăn chặn hành chính khác theo quy định của pháp luật về xử l‎ý vi phạm hành chính.

5. Khởi kiện ra toà án có thẩm quyền

Theo phương án này, Quý Công ty sẽ khởi kiện bên bị nghi ngờ thực hiện hành vi vi phạm ra toá án có thẩm quyền và yêu cầu họ thực hiện một số hoặc tất cả các công việc sau đây:

- Xin lỗi và cải chính thông tin công khai trên các website mà bên bị nghi ngờ đang quản lý;

- Bồi thường thiệt hại đối với các thiệt hại thực tế mà Quý Công ty đã phải gánh chịu (bao gồm các chị phí đã bỏ ra để giải quyết việc này).

Liên hệ sử dụng dịch vụ xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật SHTT, gọi: 0986 386 648

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!