Luật sư tư vấn về chủ đề "cách đặt tên"

cách đặt tên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cách đặt tên.

Tôi muốn đặt tên cho con là "Phạm Larry Hùng" có được không?

Tôi muốn đặt tên cho con là "Phạm Larry Hùng" có được không?
Thưa luật sư, Chúng tôi có một câu hỏi như sau: Vợ chồng chúng tôi là công dân Việt Nam không có yếu tố nước ngoài. Năm nay vợ tôi sinh cháu, vì thế tôi đang nghĩ về tên khai sinh cho cháu. Tôi xin hỏi về tên đầy đủ của cháu là Phạm Larry Hùng có được không? Vì theo tôi biết thì Điều 26 Bộ luật Dân sự có quy định: "Công dân có quyền đối với họ, tên. Họ tên của một người được xác định theo tên khai sinh của người đó".