cần trục

Bài tư vấn về chủ đề cần trục

Điều kiện, trình tự kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tháp theo quy định mới

Điều kiện, trình tự kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tháp theo quy định mới
Nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành danh mục phân định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật an toàn đối với một số thiết bị, trong đó có cần trục tháp. Như vậy, khi vận hành, sử dụng cần trục tháp bắt buộc phải kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Vậy trình tự kiểm định như thế nào?
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng