Luật sư tư vấn về chủ đề "câu hỏi thường gặp"

câu hỏi thường gặp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề câu hỏi thường gặp.

Các câu hỏi thường gặp - Biện pháp tự vệ là gì?

Các câu hỏi thường gặp - Biện pháp tự vệ là gì?
Biện pháp tự vệ là gì? Biện pháp tự vệ là việc tạm thời hạn chế nhập khẩu đối với một hoặc một số loại hàng hoá khi việc nhập khẩu chúng tăng nhanh gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước.

Các câu hỏi thường gặp - Chống trợ cấp ?

Các câu hỏi thường gặp - Chống trợ cấp ?
Trợ cấp là gì? Trong WTO, trợ cấp được hiểu là bất kỳ hỗ trợ tài chính nào của Nhà nước hoặc một tổ chức công (trung ương hoặc địa phương) dưới một trong các hình thức sau mang lại lợi ích cho doanh nghiệp/ngành sản xuất: