Luật sư tư vấn về chủ đề "cây xanh"

cây xanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cây xanh.

Tư vấn đưa giá trị cây xanh vào nguyên giá tài sản cố định ?

Tư vấn đưa giá trị cây xanh vào nguyên giá tài sản cố định ?
Kính chào luật sư! Tôi có một vài thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Một trường đại học ngoài công lập có mua các cây xanh (giá trị khoảng 01 tỷ gồm nhiều cây nhỏ, có thể giá trị của 01 cây có giá trị dưới 10 triệu đồng) để trồng trong khuôn viên trường (trường rộng khoảng 50ha). Kế toán trường này đưa giá trị cây xanh đã mua vào nguyên giá TSCĐ và khấu hao hàng năm.