Luật sư tư vấn về chủ đề "cây xanh"

cây xanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cây xanh.

Tư vấn đưa giá trị cây xanh vào nguyên giá tài sản cố định ?

Tư vấn đưa giá trị cây xanh vào nguyên giá tài sản cố định ?
Câu hỏi khách hàng: "...Vậy việc đưa giá trị cây xanh trên vào tài sản cố định và khấu hao có đúng quy định của pháp luật không? Nếu không đưa vào tài sản cố định mà đưa vào công cụ để phân bổ chi phí dần thì có đúng quy định của pháp luật không?"