Luật sư tư vấn về chủ đề "chính sách bảo hiểm"

chính sách bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chính sách bảo hiểm.

Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ở nước ta: Thành tựu, thách thức và giải pháp

Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ở nước ta: Thành tựu, thách thức và giải pháp
Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội do Nhà nước tổ chức thực hiện, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ nguy cơ bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Phụ cấp có được tính làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách bảo hiểm mới không ?

Phụ cấp có được tính làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách bảo hiểm mới không ?
Thưa Luật sư. Trong năm 2016 chế độ đóng bảo hiểm của người lao động được áp dụng theo hình thức tiền lương + phụ cấp đúng không ? Nhờ công ty Luật giải đáp giúp mình nhé? Ví dụ người lao động có lương là 8.000.000 đồng/tháng, phụ cấp là 500.000 đồng/tháng. Vậy cơ sở để làm căn cứ đóng bảo hiểm là: 8.500.000 đồng phải không ạ ?

Thông tư 97/2015/TT-BTC sửa đổi Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 97/2015/TT-BTC sửa đổi Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về  chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI PHỤ LỤC 3 BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 115/2014/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Phác họa mô hình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam

Phác họa mô hình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam
Cùng với sự phát triển của các thị trường khác trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thị trường lao động cũng được phát triển đồng bộ và từng bước tuân thủ tính đầy đủ của một thị trường. Các thành phần kinh tế khác ngoài kinh tế nhà nước được khuyến khích phát triển và được được bình đẳng trong mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Mẫu Giấy báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo,người dân tộc thiểu số đang sinh tồn vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn (Mẫu số 11)

 Mẫu Giấy báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo,người dân tộc thiểu số đang sinh tồn vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn (Mẫu số 11)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo,người dân tộc thiểu số đang sinh tồn tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo, trẻ em dướ 6 tuổi.. ban hành kèm theo Thông tư 102/2015/TT-BTC hướng dẫn xây dựng ngân sách nhà nước năm 2016

Tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với giáo viên?

Tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với giáo viên?
Thư luật sư, Tôi có thắc mắc muốn Luật sư giải đáp: Tôi là giáo viên, đã đóng bảo hiểm tại trường được 10 tháng, nay tôi xin nghỉ dạy ở trường đó và đang trong thời gian xin việc mới. Vậy tôi có được lãnh bảo hiểm thất nghiệp không? Thủ tục như thế nào?