Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê

Nghỉ hưu trước tuổi năm 2015 hay 2016 có lợi hơn ?

Luật sư tư vấn chế độ hưu trí, gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006;

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

2. Luật sư tư vấn:

Nghỉ hưu trước tuổi là trường hợp người lao động thực hiện các thủ tục để hưởng chế độ hưu trí mặc dù chưa đáp ứng độ tuổi về hưu thông thường theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp về hưu trước tuổi đối với người lao động, theo quy định tại Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, có thể bao gồm:

- Về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động;

- Về hưu trước tuổi do suy giảm lao động và có đáp ứng điều kiện về thời gian làm nghề, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Hiện nay, tính đến năm 2015, anh đã 50 tuổi và đóng bảo hiểm được 31 năm. Tuy nhiên, điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định chỉ quy định hưởng lương hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

Còn nếu không bị suy giảm khả năng lao động thì khi đã đủ năm đóng bảo hiểm xã hội thì anh phải đợi đến khi đủ 60 tuổi anh mới được hưởng lương hưu, không được hưởng lương hưu trước tuổi.

Nếu đã đủ điều kiện suy giảm khả năng lao động để được hưởng lương hưu trước tuổi thì tôi sẽ so sánh mức hưởng lương hưu trước tuổi cho bạn khi hưởng năm 2015 hay 2016, như sau:

Điều 52 – Luật bảo hiểm xã hội 2006. Mức lương hưu hằng tháng:
1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.
3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.

Còn:

Điều 56 - Luật bảo hiểm xã hội 2014. Mức lương hưu hằng tháng:
1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:
a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.
Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.
Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Như vậy, khi nghỉ năm 2015 thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì giảm 1%, còn khi bạn nghỉ năm 2016 thì nghỉ hưu trước tuổi quy định giảm 2% theo các quy định trên. Vậy nên, nếu đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi thì bạn nên nghỉ hưu năm 2015.

Tham khảo bài viết liên quan:

Thủ tục xin nghỉ hưu trước tuổi ?

Nên hay khôngnghỉ hưu trước tuổi ?

Chế độ hưu trí khi nghỉ hưu trước tuổi ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê