Luat Minh Khue

chính sách ưu đãi

chính sách ưu đãi - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chính sách ưu đãi

Tư vấn về chế độ nâng tiền lương đối với giáo viên ngành tiểu học tình nguyện công tác tại vùng cao ?

Tư vấn về chế độ nâng tiền lương đối với giáo viên ngành tiểu học tình nguyện công tác tại vùng cao ?
Xin chào luật sư. Tôi có một vấn đề liên quan đến tiền lương mong được luật sư giải đáp: tôi tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành giáo dục tiểu học năm 2002. Tôi đã tình nguyện lên hà giang công tác nên được ubnd tỉnh tuyển dụng và phân công nhận nhiệm vụ tại huyện YM với trình độ chuyên môn là đại học tiểu học - thời gian tập sự là 06 tháng.