Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chính sách xã hội"

chính sách xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chính sách xã hội.

Chính sách xã hội là gì? Nội dung chính sách xã hội trong Hiến Pháp?

Chính sách xã hội là gì? Nội dung chính sách xã hội trong Hiến Pháp?
Chính sách xã hội được hiểu là bộ phận cấu thành chính sách chung của đảng hay chính quyền nhà nước trong việc giải quyết và quản lý các vấn đề xã hội bên cạnh các vấn đề chính trị, kinh tế. Chính sách xã hội bao trùm mọi mặt đời sống của con người, từ điều kiện lao động và sinh hoạt, giáo dục và văn hóa đến quan hệ gia đình, quan hệ giai cấp và quan hệ xã hội.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách xã hội

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách xã hội
Chính sách xã hội không chỉ nhằm vào giải quyết các hậu quả của các vấn đề xã hội mà nó là công cụ quản lý vĩ mô, có vai trò kích thích, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Bài viết dưới đây thể hiện các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách xã hội:

Những cơ sở hoạch định chính sách xã hội

Những cơ sở hoạch định chính sách xã hội
Đảm bảo chất lượng chính sách xã hội là một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn luôn được quan tâm. Nhằm góp phần nâng cao năng lực hoạch định chính sách hiện nay công ty Luật Minh Khuê xin đưa ra một số cơ sở hoạch định chính sách xã hội

Vài nét về quy trình hoạch định chính sách xã hội

Vài nét về quy trình hoạch định chính sách xã hội
Hoạch định chính sách là một quá trình bao gồm một chuỗi các công việc được thực hiện theo một trình tự (gọi là các bước hoạch định chính sách). Dưới đây Công ty Luật Minh Khuê sẽ đưa ra quy trình hoạch định chính sách xã hội

Một số nội dung tổ chức thực hiện chính sách xã hội

Một số nội dung tổ chức thực hiện chính sách xã hội
Chính sách xã hội được hiểu là bộ phận cấu thành chính sách chung của đảng hay chính quyền nhà nước trong việc giải quyết và quản lý các vấn đề xã hội bên cạnh các vấn đề chính trị, kinh tế. Bài viết dưới đây, trình bày một số nội dung tổ chức thực hiện chính sách xã hội.

Những vấn đề cơ bản về chính sách xã hội?

Những vấn đề cơ bản về chính sách xã hội?
Chính sách xã hội được xem là một bộ phận của chính sách công về các vấn đề xã hội và được nghiên cứu từ góc độ tổng kết kinh nghiệm thực tế. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ thể hiện điều đó.

Các điều kiện cần thiết để thực hiện chính sách xã hội

Các điều kiện cần thiết để thực hiện chính sách xã hội
Chính sách là những quy định, quyết định đã được thể chế hóa bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm điều chỉnh những quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra, thực hiện những mục tiêu đã được xác định.

Mục tiêu chính sách xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2021-2025

Mục tiêu chính sách xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2021-2025
Mục tiêu chính sách xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định 90/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 sẽ được đề cập trong nội dung bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

Những nội dung cơ bản về quy trình của chính sách xã hội

Những nội dung cơ bản về quy trình của chính sách xã hội
Chính sách xã hội được xem xét như một quy trình với nhiều hoạt động liên tục theo thời gian, từ khi phát hiện vấn đề xã hội cho đến khi vấn đề được giải quyết thông qua những can thiệp của Nhà nước vào các hoạt động của các chủ thể xã hội.

Chính sách xã hội trong nền kinh tế thị trường

Chính sách xã hội trong nền kinh tế thị trường
Tiếp cận vấn đề bảo đảm xă hội (an sinh xă hội) từ góc độ mô h́nh hoạt động kinh tế tổng thể của một quốc gia để xem xét quan hệ giữa chính sách xă hội và hệ thống bảo đảm xă hội ngay từ khi xác lập thể chế hoạt động kinh tế vĩ mô với những đặc trưng riêng của mỗi loại h́nh kinh tế thị trường.

Nguyên tắc kế toán và chính sách xã hội

Nguyên tắc kế toán và chính sách xã hội
Có người sẽ hỏi, chính sách xã hội liên quan gì đến các nguyên tắc kế toán? Nếu giả như không có các công cụ đo lường như cân, đồng hồ và thước để đo khối lượng, thời gian, độ dài..., thì đời sống xã hội sẽ ra sao? Chắc hẳn xã hội không văn minh nếu thiếu các công cụ đo lường vật lý ấy.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng