Luật sư tư vấn về chủ đề "chính sách xã hội"

chính sách xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chính sách xã hội.

Phản biện xã hội có vai trò gì? Trình tự thực hiện và xử lý kết quả phản biện xã hội

Phản biện xã hội có vai trò gì? Trình tự thực hiện và xử lý kết quả phản biện xã hội
Phản biện xã hội là sự tham gia của cá nhân, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội vào một vấn đề, một chủ trương, chính sách nào đó của Nhà nước nhằm làm cho chủ trương, chính sách đó hoàn thiện trong thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, tạo nên sự đồng thuận nhằm phục vụ tốt hơn những vấn đề quốc kế, dân sinh.

Kinh tế học chính trị của Edwin Chadwick

 Kinh tế học chính trị của Edwin Chadwick
Edwin Chadwick (24/01/1800 - 6/07/1890) là một nhà cải cách xã hội người Anh, người được ghi nhận vì sự lãnh đạo của ông trong việc cải cách Luật Người nghèo ở Anh và tiến hành các cải cách lớn về vệ sinh đô thị và sức khỏe cộng đồng

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách xã hội

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách xã hội
Chính sách xã hội không chỉ nhằm vào giải quyết các hậu quả của các vấn đề xã hội mà nó là công cụ quản lý vĩ mô, có vai trò kích thích, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Bài viết dưới đây thể hiện các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách xã hội:

Các điều kiện cần thiết để thực hiện chính sách xã hội

Các điều kiện cần thiết để thực hiện chính sách xã hội
Chính sách là những quy định, quyết định đã được thể chế hóa bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm điều chỉnh những quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra, thực hiện những mục tiêu đã được xác định.

Vài nét về quy trình hoạch định chính sách xã hội

Vài nét về quy trình hoạch định chính sách xã hội
Hoạch định chính sách là một quá trình bao gồm một chuỗi các công việc được thực hiện theo một trình tự (gọi là các bước hoạch định chính sách). Dưới đây Công ty Luật Minh Khuê sẽ đưa ra quy trình hoạch định chính sách xã hội

Những nội dung cơ bản về quy trình của chính sách xã hội

Những nội dung cơ bản về quy trình của chính sách xã hội
Chính sách xã hội được xem xét như một quy trình với nhiều hoạt động liên tục theo thời gian, từ khi phát hiện vấn đề xã hội cho đến khi vấn đề được giải quyết thông qua những can thiệp của Nhà nước vào các hoạt động của các chủ thể xã hội.

Những cơ sở hoạch định chính sách xã hội

Những cơ sở hoạch định chính sách xã hội
Đảm bảo chất lượng chính sách xã hội là một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn luôn được quan tâm. Nhằm góp phần nâng cao năng lực hoạch định chính sách hiện nay công ty Luật Minh Khuê xin đưa ra một số cơ sở hoạch định chính sách xã hội

Xử lý hành vi khai báo lý lịch sai để hưởng lợi từ các chính sách ?

Xử lý hành vi khai báo lý lịch sai để hưởng lợi từ các chính sách ?
Kính gửi Quý Công ty và Luật Sư! Luật sư cho tôi hỏi một số vấn đề sau vì bản thân tôi hiện cảm thấy rất lo lắng tôi xin được trình bày như sau: Hiện tôi là giáo viên hợp đồng không xác định thời hạn với Sở Giáo Dục Đào Tạo tỉnh BD, dạy môn Văn - cấp 3. và giờ đã dạy được 4 năm, từ năm 2012 đến nay.