Luật sư tư vấn về chủ đề "chủ nuôi chó"

chủ nuôi chó | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chủ nuôi chó.

Tư vấn về trách nhiệm dân sự của chủ nuôi chó ?

Tư vấn về trách nhiệm dân sự của chủ nuôi chó ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Bà mẹ tôi 82 tuổi, khi đi ngoài sân bị con chó ta có rọ mõm bằng thép dúi vào sau kheo chân nên bị ngã ngồi bệt, gẫy cổ xương đùi , hậu quả rất nặng nề. Chủ chó cho rằng con chó chỉ ngửi làm bà cụ giật mình, sợ và tự ngã nên không muốn chịu trách nhiệm mà chỉ thăm qua loa. Xin văn phòng luật sư cho biết chủ chó lý sự đó có đúng không ?