Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chức năng xã hội"

chức năng xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chức năng xã hội.

Chức năng xã hội của luật sư thể hiện ở những phương diện nào?

Chức năng xã hội của luật sư thể hiện ở những phương diện nào?
Chức năng xã hội của luật sư là các phương diện hoạt động chủ yếu của luật sư trong các mối quan hệ xã hội, xác định vị trí, vai trò của luật sư trong mối quan hệ với nhà nước và xã hội công dân, với các cá nhân, cơ quan, tổ chức, với các hoạt động kinh tế – xã hội, với pháp luật và công lý.

Những nguyên tắc cơ bản đảm bảo thực hiện chức năng xã hội của nhà nước ở Việt nam hiện nay

Những nguyên tắc cơ bản đảm bảo thực hiện chức năng xã hội của nhà nước ở Việt nam hiện nay
Bản chất giai cấp và vai trò xã hội của nhà nước được thể hiện trực tiếp ở chức năng của nhà nước. Chức năng của nhà nước có thể xem xét dưới những góc độ khác nhau. Khi xem xét nhà nước từ góc độ tính chất của quyền lực chính trị, nhà nước có chức năng là công cụ thống trị chính trị của giai cấp và chức năng xã hội.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng