Luật sư tư vấn về chủ đề "chức năng xã hội"

chức năng xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chức năng xã hội.

Phân tầng xã hội ở Việt Nam qua các thời kỳ

Phân tầng xã hội ở Việt Nam qua các thời kỳ
Phân tầng xã hội là những hệ quả nảy sinh trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân quan trọng gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội chung.

Một số vấn đề về sự biến đổi của xã hội Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề về sự biến đổi của xã hội Việt Nam hiện nay
Việt Nam đang chứng kiến những biến đổi của kinh tế dẫn tới những biến đổi tương ứng tất yếu về xã hội, cấu trúc xã hội với tính đa dạng của các giai cấp, tầng lớp xã hội, các nhóm lợi ích, vị thế, lứa tuổi, thế hệ, đi kèm theo những khác biệt về xu hướng, định hướng giá trị và lựa chọn giá trị

Những nguyên tắc cơ bản đảm bảo thực hiện chức năng xã hội của nhà nước ở Việt nam hiện nay

Những nguyên tắc cơ bản đảm bảo thực hiện chức năng xã hội của nhà nước ở Việt nam hiện nay
Bản chất giai cấp và vai trò xã hội của nhà nước được thể hiện trực tiếp ở chức năng của nhà nước. Chức năng của nhà nước có thể xem xét dưới những góc độ khác nhau. Khi xem xét nhà nước từ góc độ tính chất của quyền lực chính trị, nhà nước có chức năng là công cụ thống trị chính trị của giai cấp và chức năng xã hội.

Chức năng xã hội của luật sư thể hiện ở những phương diện nào?

Chức năng xã hội của luật sư thể hiện ở những phương diện nào?
Chức năng xã hội của luật sư là các phương diện hoạt động chủ yếu của luật sư trong các mối quan hệ xã hội, xác định vị trí, vai trò của luật sư trong mối quan hệ với nhà nước và xã hội công dân, với các cá nhân, cơ quan, tổ chức, với các hoạt động kinh tế – xã hội, với pháp luật và công lý.