Luật sư tư vấn về chủ đề "chứng minh người phụ thuộc"

chứng minh người phụ thuộc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chứng minh người phụ thuộc.

Xóa đăng ký người phụ thuộc như thế nào ?

Xóa đăng ký người phụ thuộc như thế nào ?
Thưa luật sư, tôi muốn tìm hiểu các quy định liên quan đến người phụ thuộc, nguyên tắc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, các quy định về thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và thủ tục thay đổi người phụ thuộc ? Tôi xin cảm ơn!

Hướng dẫn đăng ký bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu 09 XN-NPT)

Hướng dẫn đăng ký bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu 09 XN-NPT)
Kính thưa công ty, Tôi có đăng ký kê khai về người phụ thuộc là hai cháu cho tôi để đăng ký giảm trừ gia cảnh, được cơ quan thuế hướng dẫn điền theo mẫu 09 của thuế, tôi muốn hỏi về mẫu này ở đâu và tôi phải xin xác nhận của nơi vợ chồng tôi sống hay nơi của cháu tôi vì chúng tôi không cùng hộ khẩu ? Nhờ sự tư vấn. Xin cảm ơn.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc của cá nhân người nộp thuế?

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc của cá nhân người nộp thuế?
Chào Công ty Luật Minh Khuê, tôi là Minh Anh, hiện tôi đang làm cán bộ nhân sự tại một công ty. Tôi có một câu hỏi gửi đến công ty như sau: Công ty có thể nêu giúp tôi về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc trong tất cả các trường hợp theo quy định hiện nay? Cảm ơn công ty.

Có phải nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc của nhân viên lên cơ quan thuế không hay chỉ cần lưu giữ tại doanh nghiệp ?

Có phải nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc của nhân viên lên cơ quan thuế không hay chỉ cần lưu giữ tại doanh nghiệp ?
Kính thưa luật sư: Hiện tại tôi đang làm đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh cho nhân viên nhưng thắc mắc là hồ sơ chứng minh người phụ thuộc này tôi có phải nộp lên cơ quan thuế không hay chỉ cần lưu giữ tại doanh nghiệp và xuất trình khi cơ quan thuế kiểm tra là được ?