Luật sư tư vấn về chủ đề "chứng từ gốc"

chứng từ gốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chứng từ gốc.

Chứng từ vận tải đa phương thức (Multi-modal transportation vouchers) là gì ?

Chứng từ vận tải đa phương thức (Multi-modal transportation vouchers) là gì ?
Chứng từ vận tải đa phương thức (Multi-modal transportation vouchers) là văn bản do người kinh doanh vận tải đa phương thức phát hành, là bằng chứng của hợp đồng vận tải đa phương thức, xác nhận người kinh doanh vận tải đa phương thức đã nhận hàng để vận chuyển và cam kết trả hàng theo đúng những điều khoản của hợp đồng đã ký kết.

Bàn về chứng từ gốc trong giao dịch tư tín dụng

Bàn về chứng từ gốc trong giao dịch tư tín dụng
Trong hoạt động tín dụng chứng từ, việc xác định một chứng từ là bản gốc (original) hay bản sao (copy) là một vấn đề hết sức quan trọng. Chính vì vậy mà trong các văn bản liên quan đến tín dụng chứng từ như UCP, ISPB,.v.v. đều có những điều khoản rõ ràng quy định việc xác định tính chất gốc của một loại chứng từ. Tuy vậy, trong thực tế giao dịch thư tín dụng, các quy định này trong nhiều trường hợp đã từng bị cáo buộc là kẻ tội đồ gây tranh cãi và kiện tụng nhiều nhất.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook