Luật sư tư vấn về chủ đề "cổ đông lớn"

cổ đông lớn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cổ đông lớn.

Tư vấn về tỉ lệ nắm cổ phần trong công ty con đối với cổ đông lớn của công ty mẹ ?

Tư vấn về tỉ lệ nắm cổ phần trong công ty con đối với cổ đông lớn của công ty mẹ ?
Kính gửi luật sư thuộc công ty luật Minh Khuê. Mong giải đáp giúp tôi câu hỏi sau: - Hiện tại tôi đang là cổ đông của 1 công ty (5%), tôi muốn thành lập thêm 1 công ty trực thuộc công ty mà tôi đang là cổ đông đó. Vậy tôi có thể là thành viên nắm 80% cổ phần của công ty mới thành lập không? Như vậy có hợp với luật pháp Việt Nam hiện hành không? mong nhận được sự giúp đỡ và tư vấn! Trân trọng cảm ơn!