Luật sư tư vấn về chủ đề "cơ quan ngang bộ"

cơ quan ngang bộ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cơ quan ngang bộ.

Bộ, cơ quan ngang bộ là gì ? Phân tích về nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ

Bộ, cơ quan ngang bộ là gì ? Phân tích về nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ
Hành pháp là một trong ba nhánh quyền lực Nhà nước. Trong đó, Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất chịu trách nhiệm trước Quốc hội về điều hành phát triển kinh tế – xã hội. Cánh tay đắc lực cho quyền lực Chính phủ đó chính là các bộ, cơ quan ngang bộ, là các cơ quan quản lý được giao trách nhiệm quản lý sự phát triển và chịu trách nhiệm về lĩnh vực mình phụ trách.

Mẫu bảng tổng hợp hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Bộ, cơ quan ngang Bộ (Phụ lục 6.6)

Mẫu bảng tổng hợp hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Bộ, cơ quan ngang Bộ (Phụ lục 6.6)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng tổng hợp hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.