Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cơ quan trung ương"

cơ quan trung ương | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cơ quan trung ương.

Nội dung, phương pháp quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương ?

Nội dung, phương pháp quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương ?
Căn cứ Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW năm 2017 sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW năm 2012; Nghị quyết số 42-NQ/TW năm 2004 và Kết luận số 24-KL/TW năm 2012 của Bộ Chính trị Quy định về Nội dung, phương pháp quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, như sau:
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng