Luật sư tư vấn về chủ đề "công tác văn thư"

công tác văn thư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công tác văn thư.

Công tác văn thư, lưu trữ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Công tác văn thư, lưu trữ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Công tác văn thư, lưu trữ có vai trò nhằm đảm bảo thông tin phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của mỗi cơ quan, tổ chức. Công tác văn thư, lưu trữ là hoạt động vô cùng quan trọng với tổ chức có hoạt động năng nổ như Đoàn thanh niên. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số thông tin về hoạt động này.