Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty liên danh"

công ty liên danh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty liên danh.

Quy định về hợp đồng mua thiết bị với Liên danh giữa hai công ty?

Quy định về hợp đồng mua thiết bị với Liên danh giữa hai công ty?
Xin chào Luật sư, luật sư vui lòng tư vấn giúp mình thắc mắc sau: Ngày 23/07/2020 Công ty mình đã ký hợp đồng mua thiết bị với Liên danh Công ty A và Công ty B (đơn vị trúng thầu qua đấu thầu rộng rãi). Trong đó quy định thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.